Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Instrukcja lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Biblioteka szkolna
Autobus szkolny
Szanowni Państwo, przekazuję rozkład jazdy autobusu szkolnego obowiązujący dnia 01.09.2020r. oraz stały rozkład jazdy obowiązujący od 02.09.2020r. Osoby zainteresowane dowozem dzieci, które jeszcze nie złożyły karty zgłoszenia na autobus szkolny prosimy, by to uczyniły do 01.09.2020r. na adres mailowy swietlica@spmichalowice.pl lub do sekretariatu. Dołączam Państwu również zasady korzystania z autobusu szkolnego.

Wicedyrektor Magdalena Białobrzeska-Jarosz

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w dniu 01.09.2020r.
Rozkład jazdy autobusu szkolnego od dnia 02.09.2020r.
Zasady bezpieczeństwa w czasie korzystania z autobusu szkolnego
Karta zgłoszenia dziecka do przejazdu autobusem szkolnym
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
Stypendia szkolne
Pedagog szkolny informuje, że uczniom klas I-VIII naszej szkoły zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.

Kryterium dochodowe dla uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium w br. nie może być większe niż 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rozpoczynający się rok szkolny można składać w Urzędzie Gminy, Centrum Usług Wspólnych (Reguły ul. Aleja Powstańców 1, pok. 120) lub w szkole w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2020r.
Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 01.09.2020r.
zamowposilek.pl
Szanowni Państwo,

Od 01.09.2020 wprowadzamy nowy system zamawiania posiłków „zamowposilek.pl”. Rejestracja jest już uruchomiona. Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link:

https://bit.ly/2CLKchV

lub skopiować powyższy link w całości do przeglądarki internetowej. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome lub Safari. Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy kliknąć w poniższe linki, aby otworzyć):

jak się zarejestrować:
https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM

jak płacić i zamawiać posiłki:
https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s
Zebranie organizacyjne
Pierwszoklasiści 2020/2021

Zebranie rodziców uczniów
klas pierwszych

Serdecznie zapraszamy Rodziców Pierwszoklasistów na zebranie organizacyjne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, które odbędzie się dnia 01.09.2020r. ( wtorek):

Godz. 17.00:
 • klasa 1a sala B1
 • klasa 1c sala B6
 • klasa 1d sala B7
Godz. 18.00
 • klasa 1e sala B1
 • klasa 1b sala B7
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o przyjście jednego rodzica lub opiekuna oraz o zachowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa (maski, rękawiczki , własny długopis).

Dyrekcja i wychowawcy klas

Spotkanie
Spotkanie rodziców dzieci przyjętych
do oddziałów przedszkolnych


Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych na spotkanie, które odbędzie się dnia 28.08.2020r. o godz. 15.00. Spotkanie odbędzie się na boisku szkolnym pod namiotem.
Dyrekcja Szkoły wraz z wychowawcami


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o przyjście jednego rodzica lub opiekuna oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa (maski, rękawiczki oraz własny długopis).
Spotkanie informacyjne
Dyrekcja Szkoły zaprasza

rodziców uczniów przyszłych klas 0

na spotkanie informacyjne


w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 15:00

(boisko „pod namiotem”)
Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021


Rodziców zainteresowanych objęciem opieką świetlicową ich dziecka proszę o wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej, upoważnienia do odbioru dzieci oraz kartę zgłoszenia dziecka do autobusu szkolnego, a następnie przesłanie tych dokumentów (w formie scanu lub zdjęcia) na adres mail placówki: swietlica@spmichalowice.pl w terminie do 27.08.2020 r.
 1. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej zapisu dziecka do świetlicy
 2. Upoważnienia do odbioru dziecka
 3. Karta zgłoszenia dziecka do autobusu szkolnego
Boiska zewnętrzne - godziny otwarcia
Od 3 sierpnia 2020r. Szkoła udostępnia boiska zewnętrzne:
 • dla dzieci w godzinach:
  poniedziałek - piątek: 10-16
  sobota - niedziela: 11-15
 • dla zorganizowanych grup mieszkańców: poniedziałek - niedziela od godz. 17.30 (po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją).
Ze względu na prowadzone prace remontowe korzystanie ze szkolnego placu zabaw będzie niemożliwe.
Wyniki i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty
W dniu 31 lipca (w piątek) o godzinie 10:00 zostaną opublikowane i udostępnione indywidualnie wyniki w systemie ZIU ( SIOEO)- link: https://wyniki.edu.pl/login
Kody indywidualne zostały rozesłane już do rodziców i uczniów przez dziennik Librus.
W tym samym dniu od godziny 12:00 do 15:00 będą wydawane oryginalne zaświadczenia i kopie w szkole.
Zapraszamy po odbiór:
31 lipca ( piątek) -od 12:00 do 15:00 - wejście od ul. Raszyńskiej
3 sierpnia ( poniedziałek) - od 8:30 do 12:00 - w sekretariacie od ul. Szkolnej
4 sierpnia ( wtorek) - od 8:30 do 12:00 - w sekretariacie od ul. Szkolnej
Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19:
maseczki, rękawiczki, własny długopis, dezynfekcja rąk przed wejściem.
Zaświadczenie powinien odebrać rodzic lub uczeń, w innym przypadku należy mieć ze sobą upoważnienie.

Przy okazji warto zapoznać się z informacją OKE dotyczącą możliwości wglądów do prac:
LINK: https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3451
Zachęcam, aby skorzystać zwłaszcza w razie wątpliwości co do wyniku egzaminu.

Życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym oraz z satysfakcji z osiągniętych wyników - trzymamy mocno kciuki!

Dyrekcja
Uroczyste zakończenie klas ósmych 25 czerwca 2020 r.
Strona 5 z 196 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

ESA
Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
8640465 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: