Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (02.03 — 08.03)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
 Regulamin kompleksu sportowego
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO


Kompleks sportowy otwarty jest codziennie do godz. 21.30
W dni powszednie dla uczniów Szkoły Podstawowej w godz. 8.00 – 16.30
wstęp wolny od godz. 16.30 do godz. 21.30
 1. Kompleks sportowy jest własnością Szkoły Podstawowej w Michałowicach.
 2. Kompleks przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych uczniów szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych. W godzinach wolnych udostępniany jest młodzieży szkolnej, pozaszkolnej i osobom prywatnym.
 3. Grupy zorganizowane mogą korzystać z kompleksu po wcześniejszej rezerwacji u administratora i uzgodnieniu warunków z dyrektorem Zespołu Szkół.
 4. Korzystający z kompleksu winni posiadać odpowiedni strój sportowy: koszulki, spodenki, dresy i obuwie sportowe. Zabrania się używania kolców i korków.
 5. Podczas korzystania z boisk obowiązują ogólnie przyjęte zasady rywalizacji sportowej.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania na teren obiektu: rowerami, motorowerami, motocyklami, hulajnogami, na deskorolkach, rolkach itp.
 7. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 8. Zakaz śmiecenia.
 9. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz ich spożywania na terenie obiektu.
 10. Zabrania się palenia papierosów.
 11. Korzystający z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 12. Za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności (nie prowadzi się szatni ani depozytu).
 13. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na teren kompleksu zarządzający nie odpowiada.
 14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać administratorowi.
 15. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie.
 16. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce należy poinformować zarządzającego - tel. 22 723 86 21 lub Policję 997.
 17. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 50 osób.
 18. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 19. Dzieci i młodzież szkolną obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i czapkach.
 20. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas przebywania na nim.
 21. W czasie przebywania na tafli lodowiska zabrania się:
  • chodzenia w butach,
  • wnoszenia na taflę jakichkolwiek napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy,
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z dziećmi na rękach itp.,
  • wykonywania skoków,
  • gwałtownego hamowania,
  • siadania na bandach lodowiska,
  • gry w hokeja.
 22. Obowiązuje zakaz chodzenia w łyżwach po terenie kompleksu.
 23. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obiektu poza wyznaczonymi przez administratora godzinami.
 24. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 25. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu kompleksu sportowego.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Michałowicach
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6765018 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: