Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Samorząd uczniowski
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 PSO - WF
 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Abonament Październik
 Menu (03.12 — 21.12)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
 Regulamin kompleksu sportowego
REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO


Kompleks sportowy otwarty jest codziennie do godz. 21.30
W dni powszednie dla uczniów Zespołu Szkół w godz. 8.00 – 16.30
wstęp wolny od godz. 16.30 do godz. 21.30
 1. Kompleks sportowy jest własnością Zespołu Szkół w Michałowicach.
 2. Kompleks przeznaczony jest do realizacji zajęć programowych uczniów szkoły oraz zajęć pozalekcyjnych. W godzinach wolnych udostępniany jest młodzieży szkolnej, pozaszkolnej i osobom prywatnym.
 3. Grupy zorganizowane mogą korzystać z kompleksu po wcześniejszej rezerwacji u administratora i uzgodnieniu warunków z dyrektorem Zespołu Szkół.
 4. Korzystający z kompleksu winni posiadać odpowiedni strój sportowy: koszulki, spodenki, dresy i obuwie sportowe. Zabrania się używania kolców i korków.
 5. Podczas korzystania z boisk obowiązują ogólnie przyjęte zasady rywalizacji sportowej.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania na teren obiektu: rowerami, motorowerami, motocyklami, hulajnogami, na deskorolkach, rolkach itp.
 7. Zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt.
 8. Zakaz śmiecenia.
 9. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz ich spożywania na terenie obiektu.
 10. Zabrania się palenia papierosów.
 11. Korzystający z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 12. Za rzeczy pozostawione na terenie kompleksu zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności (nie prowadzi się szatni ani depozytu).
 13. Za uszkodzenia telefonów komórkowych, walkmanów itp. wnoszonych na teren kompleksu zarządzający nie odpowiada.
 14. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać administratorowi.
 15. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie.
 16. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce należy poinformować zarządzającego - tel. 22 723 86 21 lub Policję 997.
 17. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 50 osób.
 18. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z lodowiska pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
 19. Dzieci i młodzież szkolną obowiązuje bezwzględny nakaz jazdy w rękawiczkach i czapkach.
 20. Na płycie lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność podczas przebywania na nim.
 21. W czasie przebywania na tafli lodowiska zabrania się:
  • chodzenia w butach,
  • wnoszenia na taflę jakichkolwiek napoi i jedzenia oraz spożywania ich podczas jazdy,
  • urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy z dziećmi na rękach itp.,
  • wykonywania skoków,
  • gwałtownego hamowania,
  • siadania na bandach lodowiska,
  • gry w hokeja.
 22. Obowiązuje zakaz chodzenia w łyżwach po terenie kompleksu.
 23. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z obiektu poza wyznaczonymi przez administratora godzinami.
 24. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 25. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z terenu kompleksu sportowego.
Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowicach
BIP
Rekrutacja 2018/19
 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Dane uzupełniające
 klasy 0

 Dane uzupełniające
 klasy 1-8

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 Prezentacja działań
 Jesteśmy SPZ
 Sprawozdanie roczne
 z działań 2015/16

 Sprawozdanie roczne
 z działań 2016/17
 w klasach 4-6 SP

 Sprawozdanie roczne
 z działań 2017/18
 w klasach 4-7 SP

 Sprawozdanie z działań
 w I półroczu 2017/2018

 Plan Pracy SPZ 2016/17
 Plan Pracy SPZ 2018/19
 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa -
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


5605698 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: