Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
 Nauczyciele
GRONO PEDAGOGICZNE


KLASY 0-III WYCHOWAWCA KLASY IV-VIII WYCHOWAWCA
klasa 0a Joanna Burs, Dorota Rojek klasa IVa Renata Zarychta
klasa 0b Edyta Grześ - Wodzińska, Roksana Ostrowska klasa IVb Wiesław Żochowski
klasa 0c Dorota Zabrzygraj, Daria Kowalska klasa Va Agnieszka Pastuszek
klasa 0d Anna Zaręba klasa Vb Katarzyna Traczyk
klasa Ia Justyna Bartyzel klasa Vc Piotr Kryśka
klasa Ib Karina Walter klasa Vd Monika Makowska
klasa Ic Katarzyna Łupienko klasa Ve Marta Ciechomska
klasa Id Anna Hababicka klasa Vf Paweł Zacny
klasa Ie Katarzyna Żakieta klasa VIa Joanna Ostrowska
klasa If Wioletta Rakfalska klasa VIb Rafał Mączyński
klasa IIa Małgorzata Jaworska klasa VIc Aneta Wąsowicz - Ciechomska
klasa IIb Jolanta Karwacka klasa VId Agnieszka Grajewska
klasa IIc Aleksandra Grabowska klasa VIe Emilia Chmielewska - Sobiera
klasa IId Łucja Wiśnik klasa VIIa Beata Czyżewska
klasa IIe Karolina Popłońska klasa VIIb Agnieszka Mazek - Cieślak
klasa IIIa Alina Pachura klasa VIIc Kamil Połodziuk
klasa IIIb Magdalena Nassalska klasa VIId Agnieszka Stolarczyk
klasa IIIc Anna Matejuk klasa VIIe Iwona Kubica
klasa IIId Jolanta Matysiak klasa VIIIa Kamila Suszek
klasa IIIe Wioletta Mroczek klasa VIIIb Agnieszka Affek
klasa VIIIc Agnieszka Mróz


NAUCZYCIELE KLAS IV-VIII
PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Język polski Emilia Chmielewska-Sobiera, Agnieszka Pastuszek, Katarzyna Traczyk, Renata Zarychta, Piotr Kryśka
Język angielski/ niemiecki/hiszpański Joanna Godlewska, Agnieszka Mazek - Cieślak, Joanna Noska, Monika Pietrzak, Małgorzata Widera, Kamila Suszek, Magdalena Dąbrowska
Matematyka Marta Ciechomska, Grażyna Mazur, Rafał Mączyński, Joanna Ostrowska, Bogusława Staniaszek, Natalia Kopeć
Przyroda Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz-Ciechomska
Biologia Beata Czyżewska, Aneta Wąsowicz - Ciechomska, Iwona Kubica
WDŻ Beata Czyżewska, Iwona Kubica, Aneta Wąsowicz-Ciechomska
Chemia Agnieszka Affek
Geografia Monika Mikunda, Ewa Libiszewska, Agnieszka Affek
Historia Monika Makowska, Kamil Połodziuk
Plastyka Małgorzata Skrzędziejewska-Cendrowska
Muzyka Alina Stencka, Anna Nowicka
Informatyka Rafał Mączyński, Agnieszka Mróz
Technika Paweł Zacny
W-F Jakub Daniluk, Jolanta Kołpaczyńska-Koza, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Nowakowska, Jadwiga Szpoton, Łukasz Zieliński, Andrzej Olęcki
Religia Edyta Turowska, s. Małgorzata, ks. Paweł, Magdalena Korycka
Gimnastyka korekcyjna Jolanta Kołpaczyńska - Koza, Anna Nowakowska, Jadwiga Szpoton, Dominika Zygmunt
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (reedukacja) Aleksandra Grabowska, Małgorzata Jaworska, Anna Matejuk, Jolanta Matysiak, Małgorzata Sieradzka, Magdalena Białobrzeska - Jarosz
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7297286 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: