Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Samorząd uczniowski
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 PSO - WF
 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (04.06 — 21.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
 Nauczyciele
GRONO PEDAGOGICZNE


KLASY 0-III WYCHOWAWCA KLASY IV-VII WYCHOWAWCA
klasa 0a
Joanna Burs, Marzena Gołaszewska
klasa IVa Magdalena Łęcka
klasa 0b Anna Zaręba, Edyta Grześ - Wodzińska klasa IVb Rafał Mączyński
klasa 0c Izabela Nowakowska, Teresa Pożarowszczyk klasa IVc Aneta Wąsowicz - Ciechomska
klasa 0d Magdalena Rozy - Aderek klasa IVd Agnieszka Grajewska
klasa Ia Alina Pachura klasa IVe Emilia Chmielewska -Sobiera
klasa Ib Piotr Rezmer klasa Va Beata Czyżewska
klasa Ic Anna Matejuk klasa Vb Agnieszka Mazek -Cieślak
klasa Id Jolanta Matysiak klasa Vc Joanna Noska
klasa Ie Anna Wiśniewska - Kowalczyk klasa Vd Grażyna Mazur
klasa IIa Justyna Bartyzel klasa Ve Iwona Kubica
klasa IIb Inga Kaźmierczak klasa VIa Kamila Suszek
klasa IIIa Małgorzata Jaworska klasa VIb Agnieszka Affek
klasa IIIb Jolanta Karwacka klasa VIc Agnieszka Mróz
klasa IIIc Aleksandra Grabowska klasa VIIa Renata Zarychta
klasa IIId Bernadetta Nowakowska klasa VIIb Kamil Połodziuk
klasa IIIe Karolina Popłońska klasa VIIc Agnieszka Stolarczyk
klasa VIId Paweł Zacny


NAUCZYCIELE KLAS IV-VII
PRZEDMIOT NAUCZYCIEL
Język polski Emilia Chmielewska-Sobiera, Sylwia Iwanek, Agnieszka Pastuszek, Katarzyna Traczyk, Renata Zarychta
Język angielski/ niemiecki Joanna Godlewska, Magdalena Łęcka, Agnieszka Mazek - Cieślak, Joanna Noska, Monika Pietrzak, Agnieszka Radomyska, Kamila Suszek
Matematyka Marta Ciechomska, Grażyna Mazur, Rafał Mączyński, Joanna Ostrowska, Bogusława Staniaszek
Przyroda Beata Czyżewska, Iwona Kubica, Aneta Wąsowicz-Ciechomska
Biologia Beata Czyżewska
WDŻ Beata Czyżewska, Iwona Kubica, Aneta Wąsowicz-Ciechomska
Chemia Agnieszka Affek
Geografia Anna Wiśniewska - Kowalczyk
Historia Monika Chudziak, Kamil Połodziuk
Plastyka Małgorzata Skrzędziejewska-Cendrowska
Muzyka Alina Stencka
Informatyka Rafał Mączyński, Agnieszka Mróz
Technika Paweł Zacny
W-F Jakub Daniluk, Jolanta Kołpaczyńska-Koza, Elżbieta Kwiatkowska, Anna Nowakowska, Monika Olęcka, Jadwiga Szpoton, Łukasz Zieliński
Religia Edyta Turowska, s. Małgorzata, ks. Paweł
Gimnastyka korekcyjna Jolanta Kołpaczyńska - Koza, Anna Nowakowska, Jadwiga Szpoton
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (reedukacja) Aleksandra Grabowska, Małgorzata Jaworska, Anna Matejuk, Jolanta Matysiak, Małgorzata Sieradzka
BIP
Rekrutacja 2018/19
 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Dane uzupełniające
 klasy 0

 Dane uzupełniające
 klasy 1-8

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 Prezentacja działań
 Jesteśmy SPZ
 Sprawozdanie roczne
 z działań 2015/16

 Sprawozdanie roczne
 z działań 2016/17
 w klasach 4-6 SP

 Sprawozdanie roczne
 z działań 2017/18
 w klasach 4-7 SP

 Plan Pracy SPZ 2016/17
 Świadomy rodzic -
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa -
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Maj, czerwiec 2017
 Marzec, kwiecień 2017
 Styczeń, luty 2017
 Listopad, grudzień
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


5296410 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: