KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII
Dodane przez admin dnia 10.03.2013 08:16
Regulamin Konkursu Ortograficznego o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
- I etap odbędzie się w dniach 5-8 marca 2013 r. na lekcjach języka polskiego
- II etap odbędzie się 26.04.13 r.
Rozszerzona zawartość newsa
KONKURS ORTOGRAFICZNY O TYTUŁ
SZKOLNEGO MISTRZA ORTOGRAFII


Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 etapach:
  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
  2. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy najlepiej z klasy napiszą dyktando w I etapie.
  3. W I etapie uczniowie piszą tylko dyktando.
  4. W II etapie uczniowie piszą test i dyktando.
  5. W II etapie zostaną przyznane 3 najlepsze miejsca (decyduje ilość punktów).
  6. I etap przeprowadzą nauczyciele języka polskiego na swoich lekcjach.
  7. Dyktanda I etapu podlegają ocenie.
  8. Dyktando i test będą oceniane wg punktacji zapisanej w PSO.
  9. W konkursie biorą udział uczniowie obecni w dniu przeprowadzania konkursu.
Katarzyna Styczeń