Praca oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym
Dodane przez admin dnia 12.06.2020 18:00
Informujemy, że w okresie wakacyjnym oddziały przedszkolne będą pracowały od 1.07.2020r. – 31.07.2020r.

Podczas wakacji w przedszkolu będą obowiązywały procedury bezpieczeństwa określone w Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374,567). Liczba dzieci w grupie do 12.

Wnioski o udział dziecka w zajęciach w okresie wakacyjnym prosimy składać w terminie 29.05 – 10.06.2020 r. wyłącznie na adres sekretariat@spmichalowice.pl
Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego należy wypełnić i przesłać na adres sekretariat@spmichalowice.pl przed pierwszym dniem pobytu dziecka w przedszkolu.

Pliki do pobrania:

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowicach
Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące od dnia 13.05.2020r.

Rozszerzona zawartość newsa