Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 1-3
Dodane przez admin dnia 21.05.2020 19:00
W związku z rozporządzeniem MEN, GIS oraz MZ informujemy, że jesteśmy na etapie organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 1-3 oraz przygotowujemy się do realizacji innych wytycznych, w tym organizacji konsultacji dla uczniów klas ósmych.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem Wójt Gminy Michałowice Pani Małgorzaty Pacheckiej oraz wytycznymi GIS, MEN i MZ dla szkół. Szczegóły podamy w dzienniku elektronicznym Librus.
Dyrekcja Szkoły

Pismo do rodziców Wójt Gminy Michałowice
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki od 25 maja 2020 r.
Wytyczne GIS, MEN i MZ dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Wniosek o zapewnienie przez szkołę opieki dla ucznia klasy 1-3 od 25 maja 2020 roku wraz z oświadczeniem rodziców/ opiekunów oraz deklaracją woli korzystania z obiadów przez ucznia w formie cateringu należy złożyć do dnia 21 maja 2020 roku (do czwartku) w następujący sposób:
1. mailowo: sekretariat@spmichalowice.pl ( do końca dnia)
lub
2. w formie papierowej:
a) do skrzynki zamieszonej przy wejściu do szkoły od ulicy Raszyńskiej ( do końca dnia)
lub
b) w sekretariacie ( w godzinach 9:00 - 13.00)

Wniosek/ oświadczenie/ deklaracja są do pobrania:
1.w plikach poniżej:
2.w szkole w wejściu od ulicy Raszyńskiej ( do wypełnienia na miejscu)

Szczegóły / wszelkie pytania wyjaśniamy poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym Librus.
Dyrekcja Szkoły

Wniosek o zapewnienie opieki dla ucznia kl. I-III od 25.05.2020 r.
Wniosek o zapewnienie opieki dla ucznia kl. I-III od 25.05.2020 r.
Deklaracja korzystania z obiadu dostarczanego przez firmę cateringową „Czaplar”

Rozszerzona zawartość newsa