Strajk
Dodane przez admin dnia 04.04.2019 19:00
W związku z planowanym strajkiem pracowników oświaty od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, informuje, że wystąpią ogromne trudności z zapewnieniem opieki nad uczniami naszej Szkoły. Dlatego zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.
Rozszerzona zawartość newsa
Szanowni Państwo, Rodzice naszych uczniów


W związku z planowanym strajkiem pracowników oświaty od dnia 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, informuje, że wystąpią ogromne trudności z zapewnieniem opieki nad uczniami naszej Szkoły. Dlatego zwracam się z prośbą o zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie.

Przypominam, że zgodnie z przepisami, zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r, poz.1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Bardzo proszę o wyrozumiałość.

Dyrektor Szkoły
Andrzej Olęcki