Informacja od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie
Dodane przez admin dnia 03.12.2017 13:53
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w związku z wykryciem kolejnych dzików zarażonych wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) w centralnej części województwa oraz zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego w tym zakresie, przekazuje w załączeniu materiał informacyjny, z prośbą o rozpropagowanie w jednostkach oświatowo-wychowawczych oraz umieszczenie na stronach internetowych.

W związku z powyższym proszę o nasilenie działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących ASF na podległym Państwu terenie ze szczególnym naciskiem na edukację dot. nie wyrzucania żywności i odpadów kuchennych w miejsca potencjalnie dostępne dla dzików.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie
Dr. n. med Agata Wolska-Adamczyk

Afrykański pomór świń
Rozszerzona zawartość newsa