Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Kolorowe wakacje przed nami
Prezentujemy bajkowo barwne, zachwycające, nierzeczywiste, abstrakcyjne, prace uczniów klas szóstych. Patrząc na nie, wyobrażamy sobie słoneczne widoki i myślimy o wakacjach.
Stomatolog
Z powodu niezbędnego dostosowania gabinetu stomatologicznego do wytycznych Naczelnej Izby Lekarskiej (https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585135060_zalecenia-postepowania-stomatologicznego-ostat-2403.pdf) przyjęcia w gabinecie zostają wstrzymane do odwołania.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość telefonicznej konsultacji z lekarzem stomatologiem - pracownikiem placówki pod numerem tel.: 515 232 085, 503 812 249, 603 536 086.. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 -14:00.
W przypadku konieczności skorzystania z pomocy lekarza stomatologa w ramach NFZ podajemy kontakty do placówek, które zostały wskazane przez Wojewodę Mazowieckiego* :

1. lista czynnych gabinetów stomatologicznych NFZ - mapa - stan na 8 czerwca 2020 roku: https://mownfz.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e77951cab65c4156aaa37e1617a9e5b1
2. lista czynnych gabinetów stomatologicznych w woj. mazowieckim - stan na 12 czerwca 2020 roku:
http://www.nfz-warszawa.pl/gfx/nfz-warszawa/userfiles/_public/dla_pacjenta/aktualnosci/lista_podmiotow_udzielajacych_swiadczen_stm_na_dzien_12.06.2020_r..pdf"
Rodzicu!
Praca oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym
Informujemy, że w okresie wakacyjnym oddziały przedszkolne będą pracowały od 1.07.2020r. – 31.07.2020r.

Podczas wakacji w przedszkolu będą obowiązywały procedury bezpieczeństwa określone w Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374,567). Liczba dzieci w grupie do 12.

Wnioski o udział dziecka w zajęciach w okresie wakacyjnym prosimy składać w terminie 29.05 – 10.06.2020 r. wyłącznie na adres sekretariat@spmichalowice.pl
Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego należy wypełnić i przesłać na adres sekretariat@spmichalowice.pl przed pierwszym dniem pobytu dziecka w przedszkolu.

Pliki do pobrania:

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowicach
Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące od dnia 13.05.2020r.
17 czerwca - Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą
17 czerwca tradycyjnie na całym świecie obchodzony jest Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą. Polska, przynajmniej w Europie, należy do krajów ubogich w wodę. Wpływają na to m.in. niekorzystne zmiany klimatu oraz zabetonowanie polskich miast. Dlatego tak ważne jest, żeby rozsądnie gospodarować wodą i zatrzymywać jak najwięcej deszczówki.
Podziel się pozytywną energią
Wiktor Wall V B

Minął marzec, kwiecień, maj.
Paskudny Wirus odwiedził nasz kraj.
Czekamy na powrót do normalności,
I prawdziwej fajnej rzeczywistości.
Zoom, teams i inne programy,
Każdy z nich już od podszewki znamy.
Notatki, pliki i wszystkie zadania,
Są dla nas proste do zrealizowania.
Spotkania on-line są fajne i miłe,
My jednak wciąż czekamy na jedną chwilę.
Spotkać się z każdym bez zagrożenia,
I świętować zniesienie obostrzenia!
Miejmy nadzieję, że za krótką chwileczkę,
odwiedzimy naszą szkolną ławeczkę!

Wiktor - dziękujemy!
Tydzień Czytania
Rozpoczął się XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (XIX OTCD), który potrwa do 7 czerwca. Tegoroczny Tydzień odbywa się pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”.

Wyobraźnia dziecka- bez granic
Trochę zabawy mieli uczniowie klas piątych i powstały śmieszne fotomontaże. (temat: "Dziwne zwierzę, postać" )
Tradycyjna technika fotomontażu polega na zestawieniu ze sobą wyciętych elementów, zdjęć z kolorowych gazet, połączonych tak aby powstał fantastyczny obraz.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 1-3
W związku z rozporządzeniem MEN, GIS oraz MZ informujemy, że jesteśmy na etapie organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 1-3 oraz przygotowujemy się do realizacji innych wytycznych, w tym organizacji konsultacji dla uczniów klas ósmych.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem Wójt Gminy Michałowice Pani Małgorzaty Pacheckiej oraz wytycznymi GIS, MEN i MZ dla szkół. Szczegóły podamy w dzienniku elektronicznym Librus.
Dyrekcja Szkoły

Pismo do rodziców Wójt Gminy Michałowice
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki od 25 maja 2020 r.
Wytyczne GIS, MEN i MZ dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Wniosek o zapewnienie przez szkołę opieki dla ucznia klasy 1-3 od 25 maja 2020 roku wraz z oświadczeniem rodziców/ opiekunów oraz deklaracją woli korzystania z obiadów przez ucznia w formie cateringu należy złożyć do dnia 21 maja 2020 roku (do czwartku) w następujący sposób:
1. mailowo: sekretariat@spmichalowice.pl ( do końca dnia)
lub
2. w formie papierowej:
a) do skrzynki zamieszonej przy wejściu do szkoły od ulicy Raszyńskiej ( do końca dnia)
lub
b) w sekretariacie ( w godzinach 9:00 - 13.00)

Wniosek/ oświadczenie/ deklaracja są do pobrania:
1.w plikach poniżej:
2.w szkole w wejściu od ulicy Raszyńskiej ( do wypełnienia na miejscu)

Szczegóły / wszelkie pytania wyjaśniamy poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym Librus.
Dyrekcja Szkoły

Wniosek o zapewnienie opieki dla ucznia kl. I-III od 25.05.2020 r.
Wniosek o zapewnienie opieki dla ucznia kl. I-III od 25.05.2020 r.
Deklaracja korzystania z obiadu dostarczanego przez firmę cateringową „Czaplar”
[brak tematu]

Sleeveface, czyli ubierz się w książkę by Slidely Slideshow

100 urodziny naszego patrona Jana Pawła II
Dziś 18 maja świętujemy wyjątkową rocznicę - 100 urodziny naszego wspaniałego patrona Jana Pawła II, świętego Kościoła Katolickiego i wybitnego Polaka!
Informacje dotyczące otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 13 maja 2020

Pismo Pani Wójt Gminy Michałowice w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 13 maja 2020 r.
Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujących od dnia 13.05.2020r.
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące od dnia 13.05.2020r.
Deklaracja na obiady / catering


W załącznikach przekazujemy: wniosek o zapewnienie opieki dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz stosowne oświadczenie rodziców. Dokumenty w wersji elektronicznej składają Państwo do 11 maja na adres: sekretariat@spmichalowice.pl.

Wniosek o zapewnienie opieki od 13.05.2020r.
Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego
Dzień Niezapominajki
Dzień Niezapominajki obchodzimy od kilkunastu lat 15 maja.
W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony.
Strona 3 z 193 < 1 2 3 4 5 6 > >>
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7472624 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: