Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Uroczyste chwile
Aktualności
Uroczyste chwile


Starych Ojców naszych szlakiem
Przez krew idziem w jutra wschody


14.10.2013r. społeczność Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Michałowicach przeżywała uroczyste chwile.
W tym dniu odbyło się Ślubowanie Klas Pierwszych Gimnazjum połączone z oficjalnym otwarciem i poświęceniem nowego skrzydła placówki.
Uroczystości szkolne zostały poprzedzone mszą w kościele parafialnym konsekrowaną przez Metropolitę Warszawskiego Ks. Kardynała Kazimierza Nycza. Ks. Kardynał m. in. podkreślił rolę pracy nauczyciela i złożył życzenia z okazji ich święta, nawiązał także do kart z życia postaci, których imieniem nazwane są okoliczne ronda. Gdyby nie ich bohaterskie poświęcenie dla ojczyzny, nie byłoby teraz możliwości uczenia się w polskiej szkole.
Mszy świętej towarzyszyły poczty sztandarowe szkół gminnych. Zespół „Dzwoneczki” stworzył piękną oprawę muzyczną uroczystości. Następnie dostojni goście udali się poświęcić ronda wokół szkoły. Zyskały one nazwy: Rotmistrza Witolda Pileckiego i Kapitana Henryka Łagodzkiego - Polaków walczących o wolną Polskę.
Po czym nadeszła ważna chwila dla naszej szkolnej społeczności: poświęcenie i przecięcie wstęgi, ale co najważniejsze, pobłogosławienie Szkoły przez Ks. Kardynała Kazimierza Nycza.
Dalszą część uroczystości kontynuowano w hali sportowej, gdzie na wstępie podziękowano Kardynałowi Kazimierzowi Nyczowi za przybycie, zaś Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka wręczył Dyrektorowi Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzejowi Olęckiemu pamiątkowy dyplom. W czasie tych uroczystości odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum. Uczniowie z klas Ic i Ia pod kierunkiem p. J. Godlewskiej (prace reżyserskie), p. A. Stenckiej (muzyka) przygotowali inscenizacją historyczną upamiętniającą czasy Księstwa Warszawskiego, sukcesy i porażki oręża polskiego pod wodzą Księcia Józefa Poniatowskiego oraz legendę Napoleona Bonapartego. Chór szkolny uświetnił uroczystość ślubowania. Piękną scenografię przygotowała p. M. Skrzędziejewska - Cendrowska, a dekorację stanowiły portrety Patrona.
Następnie, Dyrektor Szkoły Andrzej Olęcki zwrócił się do młodzieży i w swej mowie podkreślił, iż uczeń Gimnazjum im. Ks. J. Poniatowskiego powinien dbać każdego dnia o dobre imię szkoły oraz godnie ją reprezentować.
Pierwszoklasiści z przejęciem powtarzali słowa roty:

Naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło uroczyście ślubujemy:
-Sztandaru swego strzec;
-strzec honoru i dobrego imienia szkoły;
-przestrzegać praw i zasad w niej obowiązujących;
-rozsławiać jej imię rzetelną nauką i pracą;
-szukać dobra i prawdy w życiu.


Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Uroczystości pozostawiły niezapomniane wrażenia i przeżycia.

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7493845 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: