Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
„Nasza Gmina w obiektywie”
Aktualności
„Nasza Gmina w obiektywie”


Drodzy Uczniowie!
Zapraszam wszystkich serdecznie do przeżycia wspaniałej przygody z aparatem fotograficznym w dłoni, czyli do udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Michałowice pt: „Nasza Gmina w obiektywie”.

Regulamin konkursu :
 1. Celem konkursu jest:
  • zaprezentowanie za pomocą fotografii piękna Gminy Michałowice
  • rozbudzanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania środowiskiem lokalnym i fotografią
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów
 2. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: Kategoria I – Przyroda i środowisko naturalne Kategoria II – Architektura naszej Gminy Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i pionie, kolorowe lub czarno-białe, a nawet w sepii.
 3. Każdy z autorów może wykonać 2 - 4 fotografie wykonane w okresie 28 stycznia – 15 marca 2013r. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Zdjęcia w formacie A4 lub A5 w wersji papierowej (wydrukowane na papierze fotograficznym) należy dostarczyć do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2013 roku.
 5. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelny opis:
  • kategoria ( przyroda lub architektura)
  • podpis sfotografowanego miejsca (np. w postaci tytułu)
  • imię i nazwisko ucznia oraz klasa
  • nazwa Szkoły, do której uczęszcza uczeń
 6. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora oraz w Biuletynie Gminy Michałowice, a także w postaci ekspozycji szkolnej.
 7. Uczestnik dostarczając fotografię, oświadcza jednocześnie, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.
 8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Plagiat oznacza wykluczenie z konkursu.
 9. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2013 roku.
 11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 12. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych :
  • uczniowie szkoły podstawowej
  • uczniowie gimnazjum
 13. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Michałowice (3 nagrody główne i 1-3 wyróżnienia dla I kategorii „Przyroda i środowisko naturalne” oraz 3 nagrody główne i 1-3 wyróżnienia dla II kategorii „Architektura naszej Gminy” dla każdej z dwóch grup wiekowych)
 14. Zwycięzcom konkursu i wyróżnionym uczniom zostaną wręczone nagrody na forum swojej szkoły w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego 2012/2013.
 15. Komisja Konkursowa przy ocenie fotografii będzie brała pod uwagę:
  • zgodność z tematyką konkursu
  • walory artystyczne i oryginalność zdjęć
  • zwięzłość i trafność podpisu na odwrocie fotografii (tytuł)
  • jakość techniczna zdjęć
  • ogólne wrażenie estetyczne
 16. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Organizator konkursu:
- p. Renata Zarychta
BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6677177 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: