Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Samorząd uczniowski
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
„Nasza Gmina w obiektywie”
Aktualności
„Nasza Gmina w obiektywie”


Drodzy Uczniowie!
Zapraszam wszystkich serdecznie do przeżycia wspaniałej przygody z aparatem fotograficznym w dłoni, czyli do udziału w I Gminnym Konkursie Fotograficznym organizowanym pod patronatem Wójta Gminy Michałowice pt: „Nasza Gmina w obiektywie”.

Regulamin konkursu :
 1. Celem konkursu jest:
  • zaprezentowanie za pomocą fotografii piękna Gminy Michałowice
  • rozbudzanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania środowiskiem lokalnym i fotografią
  • rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów
 2. Prace można zgłaszać w dwóch kategoriach: Kategoria I – Przyroda i środowisko naturalne Kategoria II – Architektura naszej Gminy Zdjęcia mogą być zarówno w poziomie jak i pionie, kolorowe lub czarno-białe, a nawet w sepii.
 3. Każdy z autorów może wykonać 2 - 4 fotografie wykonane w okresie 28 stycznia – 15 marca 2013r. Jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 4. Zdjęcia w formacie A4 lub A5 w wersji papierowej (wydrukowane na papierze fotograficznym) należy dostarczyć do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2013 roku.
 5. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelny opis:
  • kategoria ( przyroda lub architektura)
  • podpis sfotografowanego miejsca (np. w postaci tytułu)
  • imię i nazwisko ucznia oraz klasa
  • nazwa Szkoły, do której uczęszcza uczeń
 6. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej organizatora oraz w Biuletynie Gminy Michałowice, a także w postaci ekspozycji szkolnej.
 7. Uczestnik dostarczając fotografię, oświadcza jednocześnie, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.
 8. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Plagiat oznacza wykluczenie z konkursu.
 9. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 kwietnia 2013 roku.
 11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
 12. Prace będą rozpatrywane w dwóch kategoriach wiekowych :
  • uczniowie szkoły podstawowej
  • uczniowie gimnazjum
 13. Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Michałowice (3 nagrody główne i 1-3 wyróżnienia dla I kategorii „Przyroda i środowisko naturalne” oraz 3 nagrody główne i 1-3 wyróżnienia dla II kategorii „Architektura naszej Gminy” dla każdej z dwóch grup wiekowych)
 14. Zwycięzcom konkursu i wyróżnionym uczniom zostaną wręczone nagrody na forum swojej szkoły w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego 2012/2013.
 15. Komisja Konkursowa przy ocenie fotografii będzie brała pod uwagę:
  • zgodność z tematyką konkursu
  • walory artystyczne i oryginalność zdjęć
  • zwięzłość i trafność podpisu na odwrocie fotografii (tytuł)
  • jakość techniczna zdjęć
  • ogólne wrażenie estetyczne
 16. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Organizator konkursu:
- p. Renata Zarychta
BIP
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6143066 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: