Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne Koło
 Wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Aktualności
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna


W odpowiedzi na zapytania Rodziców dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły informujemy, że:
  1. Pomoc udzielana jest zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010r i jest realizowana w szkołach podstawowych od marca 2012r, a w gimnazjach od 2011r.
  2. Szkoła w ramach pomocy psych. –ped. proponuje uczniom zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z wiodących przedmiotów i specjalistyczne (logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne) oraz konsultacje psychologiczne i pedagogiczne.
  3. Do pomocy zakwalifikowani są w szczególności uczniowie mający opinię lub orzeczenie psychologiczne, uczniowie mający kłopoty w nauce, uczniowie wymagający pomocy logopedy, uczniowie mający trudności adaptacyjne, a także uczniowie szczególnie uzdolnieni ( zakres pomocy zapisany jest w ww. rozporządzeniu). Rodzic może zrezygnować z udziału dziecka w zajęciach.
  4. W każdej klasie dyrektor utworzył tzw. „Zespół” nauczycieli (uczących i zajmujących się danym dzieckiem w klasie). Koordynatorem zespołów klasowych są wychowawcy. Koordynatorem odpowiedzialnym za wszystkie zespoły jest pedagog szkolny.
  5. Zespół opracowuje dla ucznia zakwalifikowanego do pomocy Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) na czas nauki w danym typie szkoły oraz Plan Działań Wspierających ( PDW) na każdy rok szkolny. Zespół spotyka się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
  6. Zgodnie z rozporządzeniem każdy rodzic musi być poinformowany o spotkaniach Zespołu, na którym są omawiane sprawy ich dziecka. W miesiącu kwietniu: W sprawie ewaluacji i omówienia rodzajów i form pomocy psychologiczno- pedagogicznej na przyszły rok szkolny. W miesiącu wrześniu: W sprawie Planu Działań Wspierających na bieżący rok szkolny oraz zaplanowania terminów zajęć dodatkowych z zakresu pomocy p-p.
W bieżącym roku informowaliśmy rodziców na piśmie ( za potwierdzeniem otrzymania). Przysporzyło to wiele trudności technicznych. Z uwagi na to ,że w szkole jest dziennik elektroniczny planujemy od przyszłego roku szkolnego informować rodziców o zajęciach z tzw. pomocy psychologiczno-pedagogicznej za pomocą systemu Librus.

Pedagog szkolny- Ewa Pius
BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6408417 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: