Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Regulamin boiska
 Regulamin korzystania
 z lodowiska

 Godziny otwarcia
 lodowiska

 Hala pneumatyczna -
 harmonogram

 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (13.01 — 17.01)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Drodzy Rodzice
Aktualności
Drodzy Rodzice


Świetlica szkolna, klasy 0-3 oraz niektóre ze starszych klas rozpoczęły zbiórkę pieniędzy na projekt prowadzony przez Pallotynów, mający na celu ufundowanie wyprawek szkolnych dla dzieci w krajach misyjnych szczególnie w Rwandzie i Republice Konga.
Rok szkolny w Rwandzie rozpoczyna się w stycznia, więc jest szansa jak największej liczbie dzieci ufundować wyprawki szkolne, na które składa się: zeszyt, ołówek i mundurek, w którym dziecko bez wstydu może chodzić do szkoły (często brak ubrania jest przeszkodą nie do pokonania).
W Rwandzie i sąsiednim Kongu bardzo dużo dzieci wychowuje się bez rodziców, którzy zginęli w wyniku bratobójczych walk i licznych konfliktów. W przypadku utraty rodziców starsze dzieci przejmują opiekę nad młodszym rodzeństwem. W tej sytuacji nie mogą się uczyć. Muszą zapewnić przeżycie najmłodszym. Nie mają również pieniędzy, aby posłać młodsze dzieci do szkoły. Regułą jest, że dzieci od najmłodszych lat muszą pracować na swe utrzymanie. Jedynie ukończenie szkoły średniej pozwala im znaleźć pracę i „wyjść z biedy”. Ale do tego potrzebne są pieniądze na utrzymanie i bardzo skromne przybory szkolne w szkole podstawowej oraz na czesne w szkole średniej. Misjonarz Jan Kędziora (wielokrotnie gościliśmy go w świetlicy) opowiadał o chłopcu, który przygotowywał się do matury i martwił się, bo wypisał mu się długopis, nie wiedział jak bez niego przygotuje się do egzaminu.
Żyjąc w Polsce nawet jak nie jesteśmy bogaci to w porównaniu do owych dzieci jesteśmy bogaczami. Koszt zakupu wyprawki szkolnej w Afryce w przeliczeniu na złotówki wydaje się bardzo niewielki. Dlatego nawet małe sumy rzędu kilkudziesięciu groszy złożone razem przynoszą efekt.
Dlatego proszę Was Drodzy Rodzice o przychylność dla tej zbiórki i dobrowolny dar serca, który wasze dzieci za waszą zgodą będą mogły ofiarować swoim rówieśnikom, ucząc się w ten sposób dzielenia z bardziej potrzebującymi i ofiarności.

Serdecznie dziękuję

Małgorzata Szczególska-Basaj – nauczyciel świetlicy

BIP
Facebook
Wydarzenia
10.02 - 23.02
Ferie zimowe
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6652370 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: