Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Samorząd uczniowski
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Komputery z EFS
Aktualności
Komputery z EFS


W latach 2006-2008 w Zespole Szkół zostały zrealizowane projekty: Pracownie komputerowe dla szkół oraz Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych. Były one współfinansowane przez MEN oraz Europejski Fundusz Społeczny.
W sierpniu 2006 roku Szkoła Podstawowa pozyskała pracownię komputerową, w tym też czasie nasza biblioteka stała się Centrum Informacji Multimedialnej. W czerwcu 2008 roku w Gimnazjum powstała następna pracownia komputerowa finansowana ze środków unijnych.

Nowoczesne pracownie komputerowe:
 • umożliwiają realizację zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów,
 • stwarzają możliwości wykorzystania pracowni dla potrzeb uczniów i działań w środowisku lokalnym,
 • przygotowują uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji,
 • stwarzają możliwości wyrównywania szans edukacyjnych i podniesienia jakości edukacji,
 • promują wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora).
Biblioteka multimedialna:
 • ułatwia indywidualne zdobywanie i przetwarzanie informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez uczniów i nauczycieli,
 • zwiększa potencjał edukacyjny bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
 • wspiera proces ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, a także społeczności lokalnej,
 • wspiera realizacje zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej,
 • wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,
 • umożliwia uczniom, nauczycielom i środowisku lokalnemu dostęp do Internetu poza systemem lekcyjnym,
 • stwarza szanse na promocję szkoły i biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.
Pracownia komputerowa – Szkoła Podstawowa
W ramach EFS otrzymaliśmy 10 stanowisk komputerowych dla ucznia i nauczyciela (jednostka centralna z monitorem), skaner, drukarka, projektor multimedialny i laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem systemowym i multimedialnym.

Specyfikacja ilościowa:
 • 10 komputerów w typu PC
 • 1 drukarki laserowa
 • 1 skaner
 • 1 komputer przenośny laptop
 • 1 rzutnik multimedialny
 • 1 switch
Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP Proffesional i pakiet Office 2003

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej - biblioteka

W bibliotece powstały 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz otrzymaliśmy wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (drukarka, skaner, kopiarka).
Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP Proffesional i pakiet Office 2007 plus oprogramowanie edukacyjne tj.: multimedialny słownik języka polskiego, atlas świata, słownik wyrazów obcych, encyklopedie powszechną dla szkoły podstawowej, słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny.

Pracownia komputerowa - Gimnazjum

W ramach projektu „Pracownie internetowe dla szkół" w 2008 r. szkoła otrzymała: 10 stanowisk komputerowych dla ucznia i nauczyciela (jednostka centralna z monitorem), wielofunkcyjne urządzenie sieciowe (skaner i drukarka), projektor multimedialny i laptop dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem systemowym i multimedialnym.

Specyfikacja ilościowa:
 • 10 komputerów w typu PC
 • 1 drukarki laserowa
 • 1 skaner
 • 1 komputer przenośny laptop
 • 1 rzutnik multimedialny
 • 1 switch
Wszystkie komputery posiadają system operacyjny Windows XP Proffesional i pakiet Office 2007

Otrzymany sprzęt zapewnił doskonałe warunki pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauczyciele naszej szkoły zostali przeszkoleni w zakresie stosowania technologii komputerowej. Dzięki nowoczesnym pracowniom mają możliwość wykorzystania komputera na swoich przedmiotach.
ICIM w bibliotece szkolnej szybko stało się bardzo popularnym miejscem zdobywania wiedzy w oparciu o zasoby internetowe. Uczniowie sięgają do źródeł informacji wykorzystywanych następnie na zajęciach szkolnych jak również w celu rozwoju własnych zainteresowań.
Dzięki takim pracowniom spełniony będzie główny cel EFS jakim jest: „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy".

BIP
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6144082 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: