Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


Wiersz o naszej szkole
Aktualności
Wiersz o naszej szkole


10 listopada 2011 r. rozstrzygnięto konkurs poetycki na wiersz o szkole. W konkursie udział wzięło 80 uczniów klas III-VI Szkoły Podstawowej.

Komisja konkursowa w składzie:
 1. Katarzyna Styczeń
 2. Agnieszka Pastuszek
 3. Renata Zarychta
 4. Emilia Chmielewska - Sobiera
 5. Elżbieta Kwiatkowska
przyznała następujące miejsca:

I miejsce:
 1. Aleksandra Walków kl. IIIa
 2. Monika Klimkiewicz kl. IVb
 3. Maria Wyszomirska kl. VIb
II miejsce:
 1. Kinga Osińska kl. IVb
 2. Julia Korycka kl. VIa
 3. Julian Potocki kl. VIa
III miejsce:
 1. Wiktoria Michaluk kl. VIa
 2. Maciej Sachnowski kl. VIb
Wyróżnienia:
 1. Anna Korycka kl. IVa
 2. Paulina Pastuszek kl. Va
 3. Kaja Modzelewska kl. VIa
 4. Aleksandra Grajewska kl. VIa
Nasza szkoła

W naszej niewielkiej michałowickiej gminie
Szkoła przy Szkolnej nosi Jana Pawła imię.

Spogląda na nas z wielkiego obrazu
I wszystko wie co się dzieje na korytarzu.

Wie, że Wojtek podciął nogę Kasi
I słyszy w kącie szloch małej Joasi.


Widzi Jasia co się nikt z nim bawić nie chce,
Więc do Jasia z obrazu coś wesoło szepce.

Widzi też Gosię co tak wrzeszczy na każdego.
Czy ona w końcu powie coś miłego?

Miłością swoją ogarnia wszystkich –
Nicponi, i tych słabszych, sercu mu bliskich.

Niech każdy sam pomyśli z nas
Co znaczą słowa „szukałem was”.

Gdy w świat pójdziemy wśród obcych ludzi
W każdym spotkanym niechaj myśl się wzbudzi
I niech o nas powie:
To są prawdziwi Jana Pawła uczniowie.

Maria Wyszomirska kl. VIb

W szkole

W naszej szkole klas jest wiele,
Mnóstwo uczniów i wspaniali nauczyciele,
Codziennie dzwonek wzywa nas,
I wtedy jest nauki czas.
Na naukę mamy czasu niemało,
I chociaż w przerwach poczynamy sobie śmiało,
To staramy się jak możemy,
Piszemy, liczymy, nowe rzeczy poznajemy.
Każdy o tym dobrze wie,
Że w tej szkole miło uczyć się!

Aleksandra Walków kl. IIIa

Moja szkoła

Michałowice tym się szczycą,
że 60 lat tu działa szkoła,
W której co dzień rano do nauki
dzieci dzwonek woła.

Kiedy mama była mała
Do tej szkoły też biegała
Te mundurki, te apele i wspaniali
Nauczyciele

Wciąż wracają w jej pamięci …..
A mnie czym dziś szkoła nęci?

Ta odpowiedź nie jest prosta
Dzwonki, ławki dookoła
Okien sznur i korytarzy
Czy to o tym każdy marzy?

Gdy przychodzi nauczyciel
Każdy odpowiadać chce,
Bo lubimy wciąż dostawać
Dobre oceny za wiadomości swe.

A na przerwach życie kwitnie
Zabawa „w stópki” ciągle wre
Jest wesoło lecz czasami
Dzieci przewracają się

Tymczasem nasz Patron kochany
Patrzy na nas ze ściany
I wszyscy ufamy, że pod okiem
Jana Pawła II
Nic złego
W naszej szkole
Nie może wydarzyć się

Monika Klimkiewicz kl. IVb
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7482093 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: