Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Regulamin boiska
 Regulamin korzystania
 z lodowiska

 Godziny otwarcia
 lodowiska

 Hala pneumatyczna -
 harmonogram

 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (13.01 — 17.01)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Tegoroczne rekolekcje
Aktualności
Tegoroczne rekolekcje


W dniach 6 – 8 marca dzieci i młodzież z naszej szkoły przeżywały 3-dniowe rekolekcje wielkopostne. Zgodnie z wezwaniem Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17) każdy chrześcijanin powinien wykorzystać ten czas Wielkiego Postu jak najlepiej. Rekolekcje są chyba najintensywniejszą formą odnowy swojego życia w świetle Ewangelii.

W przeżywaniu tegorocznych rekolekcji dzieciom i młodzieży naszej szkoły pomagali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Pallotynów.
Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: dwie ze szkoły podstawowej i jedna z gimnazjum. Każda z nich osobno uczestniczyła w kościele w nauce rekolekcyjnej. W szkole zaś w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie poszczególnych klas mogli obejrzeć film. Dla młodszych klas projektowane były filmy o Janie Pawle II, starsi natomiast oglądali „Pasję” w reżyserii Gibsona.
Głównym tematem rekolekcji była miłość, grzech i przebaczenie. Największym zainteresowaniem wśród uczniów tak młodszych jak i starszych cieszyły się pantomimy przedstawiające np. scenę o miłosiernym Samarytaninie, czy też obraz młodego człowieka zniewolonego przez różne nałogi, któremu Chrystus pomaga wyzwolić się z nich.
Niewątpliwie zaangażowanie z jednej jak i z drugiej strony, kleryków i uczniów, przyczyniło się, że te rekolekcje nie były czasem straconym, ale można by rzec – trwają nadal. I chociaż nie wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania, to sam udział w rekolekcjach na pewno podobnie jak to ziarno rzucone w żyzną glebę wyda w przyszłości dobre i obfite owoce.
Zwieńczeniem 3-dniowego czasu nawracania się była Eucharystia, w której przygotowanie i oprawę włączyli się uczniowie. Przyjęcie Komunii świętej było jednocześnie zaproszeniem Jezusa do swego życia, aby to On był zawsze na pierwszym miejscu.
Jako motto tych rekolekcji można by przytoczyć myśl, którą podzielił się kleryk pochodzący z Białorusi, iż – parafrazuję – możemy uczyć się różnych języków, ba nawet powinniśmy, bo one otwierają nas na świat, dzięki nim możemy pogłębiać wiedzę, ale bez „języka miłości” jesteśmy nikim. Miłość jest językiem uniwersalnym, w którym wszyscy możemy się porozumiewać.
W imieniu duszpasterzy parafii chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Dyrektorowi Panu Andrzejowi Olęckiemu, całej Dyrekcji Szkoły za zorganizowanie tego czasu, zaś wychowawcom klas i nauczycielom za opiekę nad uczniami oraz za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu rekolekcji.

Bóg zapłać!
– ks.Mariusz


BIP
Facebook
Wydarzenia
10.02 - 23.02
Ferie zimowe
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6661773 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: