Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Samorząd uczniowski
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (03.06 — 14.06)
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Tegoroczne rekolekcje
Aktualności
Tegoroczne rekolekcje


W dniach 6 – 8 marca dzieci i młodzież z naszej szkoły przeżywały 3-dniowe rekolekcje wielkopostne. Zgodnie z wezwaniem Jezusa: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17) każdy chrześcijanin powinien wykorzystać ten czas Wielkiego Postu jak najlepiej. Rekolekcje są chyba najintensywniejszą formą odnowy swojego życia w świetle Ewangelii.

W przeżywaniu tegorocznych rekolekcji dzieciom i młodzieży naszej szkoły pomagali klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Pallotynów.
Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy: dwie ze szkoły podstawowej i jedna z gimnazjum. Każda z nich osobno uczestniczyła w kościele w nauce rekolekcyjnej. W szkole zaś w ramach zajęć lekcyjnych uczniowie poszczególnych klas mogli obejrzeć film. Dla młodszych klas projektowane były filmy o Janie Pawle II, starsi natomiast oglądali „Pasję” w reżyserii Gibsona.
Głównym tematem rekolekcji była miłość, grzech i przebaczenie. Największym zainteresowaniem wśród uczniów tak młodszych jak i starszych cieszyły się pantomimy przedstawiające np. scenę o miłosiernym Samarytaninie, czy też obraz młodego człowieka zniewolonego przez różne nałogi, któremu Chrystus pomaga wyzwolić się z nich.
Niewątpliwie zaangażowanie z jednej jak i z drugiej strony, kleryków i uczniów, przyczyniło się, że te rekolekcje nie były czasem straconym, ale można by rzec – trwają nadal. I chociaż nie wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania, to sam udział w rekolekcjach na pewno podobnie jak to ziarno rzucone w żyzną glebę wyda w przyszłości dobre i obfite owoce.
Zwieńczeniem 3-dniowego czasu nawracania się była Eucharystia, w której przygotowanie i oprawę włączyli się uczniowie. Przyjęcie Komunii świętej było jednocześnie zaproszeniem Jezusa do swego życia, aby to On był zawsze na pierwszym miejscu.
Jako motto tych rekolekcji można by przytoczyć myśl, którą podzielił się kleryk pochodzący z Białorusi, iż – parafrazuję – możemy uczyć się różnych języków, ba nawet powinniśmy, bo one otwierają nas na świat, dzięki nim możemy pogłębiać wiedzę, ale bez „języka miłości” jesteśmy nikim. Miłość jest językiem uniwersalnym, w którym wszyscy możemy się porozumiewać.
W imieniu duszpasterzy parafii chciałbym podziękować przede wszystkim Panu Dyrektorowi Panu Andrzejowi Olęckiemu, całej Dyrekcji Szkoły za zorganizowanie tego czasu, zaś wychowawcom klas i nauczycielom za opiekę nad uczniami oraz za pomoc w sprawnym przeprowadzeniu rekolekcji.

Bóg zapłać!
– ks.Mariusz


BIP
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6137320 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: