Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
UWAGA RODZICE !!!
Aktualności
UWAGA RODZICE !!!


Informujemy, że
zapisy dzieci do klas I-szych oraz „0”
na rok szkolny 2011/2012
przyjmowane są w sekretariacie Szkoły Podstawowej
od 28 lutego do 31 marca 2011 r. w godzinach pracy sekretariatu
(codziennie 7.30-15.30)

TERMINY DODATKOWE:
8 i 10.03 (wtorek, czwartek) – godz. 17.00-19.00
9.03 (środa) – godz. 16.30 – 17.30

Kwestionariusz przyjęcia dziecka jest dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (www.spmichalowice.pl).

Do kwestionariusza należy dołączyć bilans sześciolatka

Pierwszeństwo przysługuje dzieciom:
  1. zameldowanym na pobyt stały w obwodzie szkoły
  2. zamieszkałym w obwodzie naszej szkoły (wówczas należy złożyć podanie do Dyrektora Szkoły, podać powód z jakiej przyczyny dziecko nie jest zameldowane na terenie naszej Gminy).

    Rodzice dzieci spoza obwodu naszej Szkoły mogą starać się o przyjęcie do naszej Szkoły składając podania do Dyrektora Szkoły (do podania należy dołączyć kserokopię aktu urodzenia). O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor Szkoły.

     Kwestionariusz kandydata do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6672916 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: