Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Goście w świetlicy
Aktualności
Goście w świetlicy


Świetlica oprócz zwykłych codziennych zajęć polegających na opiece, wychowaniu, realizowaniu planu dydaktycznego oraz organizowaniu czasu pozalekcyjnego dla dzieci uczęszczających do niej, stara się podejmować innowacyjne pomysły i działania, które zaciekawiają i rozbudzą zainteresowania uczniów.
W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 we wrześniu gościliśmy w świetlicy (wg kolejności wystąpień): panią Agnieszkę Gajewską – pielęgniarkę szkolną, panią Renatę Szostek – stomatolog szkolną i panią Bożenę Zabłocką- asystentkę dentystyczną, pana Wojciecha Grochalę - wykładowcę akademickiego oraz panią Hoang Thi Hong Hanh.
Pani Agnieszka Gajewska przygotowała pogadankę na temat: bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań dla zdrowia i życia dziecka występujących w szkole. Były nagrody. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, zadawały pytania, a pod koniec zajęć umiały udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadawane przez p. Agnieszkę pytania. Zajęcia te odbyły się w ramach szerszego, koordynowanego przeze mnie i współtworzonego cyklu zajęć promujących zdrowie ( zgodnie z wytycznymi projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”). Za ich przygotowanie i przeprowadzenie serdecznie dziękuję p. Agnieszce.
Z cyklu zajęć promujących zdrowie gościliśmy również panią doktor Renatę Szostek i panią Bożenę Zabłocką, które przedstawiły temat: „Profilaktyka zębów. Zdrowy uśmiech miernikiem prawidłowego dbania o zęby”. Również były nagrody. Panie opowiedziały jak właściwie dbać o zęby, jak prawidłowo się odżywiać, aby zęby były zdrowe. Zaprezentowano na pomocach dydaktycznych prawidłowy sposób mycia zębów. Uczniowie mogli obejrzeć komplet narzędzi dentystycznych, zadawać pytania. Za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć serdecznie dziękuję p. Renacie i p. Bożenie.
W ramach realizowanego w ubiegłym roku i kontynuowanego w bieżącym roku szkolnym w świetlicy cyklu zajęć: „Poznajemy ciekawe zawody” gościliśmy we wrześniu pana Wojciecha Grochalę, który przedstawił nam niezwykłe doświadczenia chemiczne. Dzieci mogły posłuchać i zobaczyć na czym polega zawód chemika i naukowca. Doświadczenia chemiczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, rozbudziły ich ciekawość. Uczestnicy zadawali pytania, z zaciekawieniem oglądali niezwykłe roślinki, które wytworzył p. Grochala. Za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć serdecznie dziękuję panu Wojtkowi.
Z cyklu zajęć rozpoczętych pod koniec ubiegłego roku - pt.: „Poznajemy inne kultury narodowe” gościliśmy panią Hoang Thi Hong Hanh, która przedstawiła nam w niezwykle twórczy i ciekawy sposób kulturę Wietnamu. Pani Dang zaprezentowała tradycyjny strój kobiety z Wietnamu, instrument muzyczny, malowidło, kalendarz wietnamski, miseczkę i pałeczki. Opowiedziała o kulturze Wietnamu, tradycyjnym jedzeniu, sposobie zabudowy, odpowiadała także na pytania dzieci Na zakończenie zajęć pani Dang zaśpiewała po wietnamsku piosenkę: „Panie Janie…” a my po polsku. Dzieci mogły też usłyszeć konwersację w języku wietnamski mamy z synem – Dangiem z Ia. Na pożegnanie pani Dang poczęstowała wszystkich uczestników zajęć chipsami krewetkowymi własnoręcznie zrobionymi. Za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć serdecznie dziękuję p. Dang.
Wszystkie spotkania cieszyły się z dużym zainteresowaniem uczestników. Za poświęcony czas i włożony wysiłek w przygotowanie zajęć wszystkim Gościom serdecznie dziękuję.

Małgorzata Szczególska - Basaj

BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6678262 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: