Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne Koło
 Wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Goście w świetlicy
Aktualności
Goście w świetlicy


Świetlica oprócz zwykłych codziennych zajęć polegających na opiece, wychowaniu, realizowaniu planu dydaktycznego oraz organizowaniu czasu pozalekcyjnego dla dzieci uczęszczających do niej, stara się podejmować innowacyjne pomysły i działania, które zaciekawiają i rozbudzą zainteresowania uczniów.
W bieżącym roku szkolnym 2009/2010 we wrześniu gościliśmy w świetlicy (wg kolejności wystąpień): panią Agnieszkę Gajewską – pielęgniarkę szkolną, panią Renatę Szostek – stomatolog szkolną i panią Bożenę Zabłocką- asystentkę dentystyczną, pana Wojciecha Grochalę - wykładowcę akademickiego oraz panią Hoang Thi Hong Hanh.
Pani Agnieszka Gajewska przygotowała pogadankę na temat: bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań dla zdrowia i życia dziecka występujących w szkole. Były nagrody. Dzieci z zainteresowaniem słuchały, zadawały pytania, a pod koniec zajęć umiały udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadawane przez p. Agnieszkę pytania. Zajęcia te odbyły się w ramach szerszego, koordynowanego przeze mnie i współtworzonego cyklu zajęć promujących zdrowie ( zgodnie z wytycznymi projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”). Za ich przygotowanie i przeprowadzenie serdecznie dziękuję p. Agnieszce.
Z cyklu zajęć promujących zdrowie gościliśmy również panią doktor Renatę Szostek i panią Bożenę Zabłocką, które przedstawiły temat: „Profilaktyka zębów. Zdrowy uśmiech miernikiem prawidłowego dbania o zęby”. Również były nagrody. Panie opowiedziały jak właściwie dbać o zęby, jak prawidłowo się odżywiać, aby zęby były zdrowe. Zaprezentowano na pomocach dydaktycznych prawidłowy sposób mycia zębów. Uczniowie mogli obejrzeć komplet narzędzi dentystycznych, zadawać pytania. Za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć serdecznie dziękuję p. Renacie i p. Bożenie.
W ramach realizowanego w ubiegłym roku i kontynuowanego w bieżącym roku szkolnym w świetlicy cyklu zajęć: „Poznajemy ciekawe zawody” gościliśmy we wrześniu pana Wojciecha Grochalę, który przedstawił nam niezwykłe doświadczenia chemiczne. Dzieci mogły posłuchać i zobaczyć na czym polega zawód chemika i naukowca. Doświadczenia chemiczne spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony dzieci, rozbudziły ich ciekawość. Uczestnicy zadawali pytania, z zaciekawieniem oglądali niezwykłe roślinki, które wytworzył p. Grochala. Za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć serdecznie dziękuję panu Wojtkowi.
Z cyklu zajęć rozpoczętych pod koniec ubiegłego roku - pt.: „Poznajemy inne kultury narodowe” gościliśmy panią Hoang Thi Hong Hanh, która przedstawiła nam w niezwykle twórczy i ciekawy sposób kulturę Wietnamu. Pani Dang zaprezentowała tradycyjny strój kobiety z Wietnamu, instrument muzyczny, malowidło, kalendarz wietnamski, miseczkę i pałeczki. Opowiedziała o kulturze Wietnamu, tradycyjnym jedzeniu, sposobie zabudowy, odpowiadała także na pytania dzieci Na zakończenie zajęć pani Dang zaśpiewała po wietnamsku piosenkę: „Panie Janie…” a my po polsku. Dzieci mogły też usłyszeć konwersację w języku wietnamski mamy z synem – Dangiem z Ia. Na pożegnanie pani Dang poczęstowała wszystkich uczestników zajęć chipsami krewetkowymi własnoręcznie zrobionymi. Za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć serdecznie dziękuję p. Dang.
Wszystkie spotkania cieszyły się z dużym zainteresowaniem uczestników. Za poświęcony czas i włożony wysiłek w przygotowanie zajęć wszystkim Gościom serdecznie dziękuję.

Małgorzata Szczególska - Basaj

BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6413480 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: