Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne Koło
 Wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych




Niezwykłe spotkania w świetlicy szkolnej
Aktualności
Niezwykłe spotkania w świetlicy szkolnej


W ramach cyklu zajęć „Poznajemy ciekawe zawody” dzieci zapraszają do świetlicy szkolnej swoich rodziców, którzy osobiście przeprowadzają zajęcia przybliżające wykonywany przez siebie zawód. Do tej pory gościliśmy:
  • panią Agnieszkę Gajewską – pielęgniarkę szkolną,
  • pana Piotra Grochowskiego – konserwatora zabytków w Muzeum Narodowym w Warszawie,
  • panią Elizę Modzelewską – geografa, tłumaczkę książek z języka niemieckiego na polski,
  • pana Pawła Salę - lekarza, psychiatrę i psychoterapeutę,
  • panią Weronikę Malkus – nauczyciela, założycielkę i dyrektora prywatnego przedszkola prowadzonego metodą Montesori,
  • panią Agnieszkę Matyszkiel - nauczyciela akademickiego na Wydziale Matematyki UW,
  • pana Tomasza Lisowskiego – kinotechnika,
  • panią Katarzynę Krzemińską, która w niezwykle twórczy sposób przedstawiła zawód jubilera pracującego ze srebrem i złotem.
Wszystkie spotkania były bardzo interesujące i ciekawe dla dzieci. Rodzice, których gościliśmy przynosili ze sobą narzędzia lub przedmioty z którymi na co dzień pracują np. : gdy gościliśmy p. dr Salę jeden z uczniów na ochotnika poddał się mierzeniu ciśnienia i okazało się ono bardzo dobre. Dzieci mogły m.in. zobaczyć i dotykać kamienie szlachetne, obejrzeć taśmę filmową, obiektywy wykorzystywane w kinie. Wszyscy rodzice do zajęć przygotowali się rzetelnie. Te spotkania są dla uczniów dużym urozmaiceniem w codziennych zajęciach w świetlicy. To, co zasługuje na podkreślenie to fakt, że w pokaz rodziców bardzo były zaangażowane ich dzieci. Po prezentacji zawodu dzieci czuły się dumne ze swoich rodziców.
Zajęcia te oprócz przybliżania świetliczakom poszczególnych zawodów, zachęcają do wspólnego działania dzieci i rodziców, a także powodują, że lepiej poznajemy dane dziecko i jego rodzica.
Wszystkim rodzicom dziękujemy za poświęcony czas i wysiłek włożony w przygotowanie zajęć.
Rodziców chętnych do zaprezentowania w świetlicy swego zawodu zapraszamy do kontaktu z nami.
Wychowawcy świetlicy

BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe










6408643 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: