Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Instrukcja lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


SUKCES WOKALISTEK Z NASZEJ SZKOŁY W II KONKURSIE PIOSENKI WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO
Z wielką radością informujemy, że trzy uczennice z naszej szkoły zostały laureatkami II KONKURSU PIOSENKI WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO organizowanego przez Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, przy współudziale LO im. T. Zana w Pruszkowie oraz Fundacji im. Wojciecha Młynarskiego. Patronem tego konkursu była Wójt Gminy Michałowice Pani Małgorzata Pachecka.

Laureatki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Michałowicach:
I miejsce – Lilianna Pigiel z klasy Va
(kategoria - uczestnicy urodzeni w latach 2009-2011)
II miejsce – Zofia Urbańska z klasy VIII a
(kategoria - uczestnicy urodzeni w latach 2004-2008)
III miejsce – Justyna Brzeźna z klasy VIII c
(kategoria - uczestnicy urodzeni w latach 2004-2008)

W konkursie wzięły udział również wspaniale śpiewające:
Anna Brzeźna z klasy III b
Bajera Michalina z klasy VI c

Poniżej protokół z posiedzenia jury oraz link do strony Towarzystwa Towarzystwo Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie, gdzie można obejrzeć video z nagraniami uczestników konkursu.
Serdecznie gratulujemy!!!

http://zan.org.pl/2020/11/10/ii-konkurs-piosenki-wojciecha-mlynarskiego-2020/


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY KONKURSU PIOSENKI WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO Z DN.28.10.2020r.

1. Obrady odbyły się z udziałem komisji konkursowej w składzie:
Barbara Młynarska Ahrens - aktorka, animatorka kultury ,siostra Wojciecha Młynarskiego, udział drogą zdalną,
Ewa Król – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Zana w Pruszkowie,
Ewa Sowa - Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Kamyk” w Pruszkowie,
Hanna Barlak - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie”,
Cezary Grzelak – Prezes Towarzystwa Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im.T.Zana
1. Wybór przewodniczącego :
Na przewodnicząca jury jednogłośnie została wybrana Hanna Barlak.
1. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego. Z uwagi na czas pandemii zgłoszenie udziału w konkursie odbywało się poprzez nadesłanie nagrania wykonania utworu autorstwa Wojciecha Młynarskiego drogą elektroniczną. Do konkursu przystąpiło 22 osoby, które po stwierdzeniu poprawności zgłoszenia zostały zakwalifikowane do konkursu.
2. Komisja dokonała podziału wiekowego wśród uczestników na dwie grupy:
uczestnicy urodzeni w latach 2009-2011
uczestnicy urodzeni w latach 2004-2008
Rozstrzygniecie konkursu :
Wyniki dla grupy wiekowej 2009 - 2011
I miejsce - Pigiel Liliana l. 10
II miejsce - Kalisz Anastazja l. 9
II miejsce - Zakrzewski Gabriel l.10
III miejsce - Zaskurska Zofia l. 10
III miejsce - Kamiński Franciszek l. 10

Wyniki dla grupy wiekowej 2004 - 2008
I miejsce - Szczegodzińska Anna l.16
I miejsce - Żołtowska Julia l.12
II Maliszewski Kuba l.12
II Urbańska Zofia l.12
III miejsce - Brzeźna Justyna l.14
III miejsce - Fruba Patrycja l. 16
II Konkurs Wojtka Młynarskiego – Uczestnicy

Odtwarzacz video
40:53
41:37
1. Podsumowanie konkursu:
Tegoroczny konkurs odbył się w oparciu o nadesłane nagrania, co niewątpliwie nie było łatwe dla uczestników, ale też i stawiało nowe wyzwania dla komisji konkursowej. Wiadomo, że uczestnicy dysponowali różnymi możliwościami technicznymi, aby wykonać nagranie, niemniej komisja starała się brać pod uwagę wszystkie czynniki i okoliczności przy ocenie uczestników. Duża wartością jest to, że pojawiły się utwory mniej popularne, a cenne jak chociażby utwór „Przetrwamy” , „Wrony” , „Taka Piosenka”. Cieszy fakt, że do konkursu zgłosili się mali i duzi, co rokuje że teksty Wojciecha Młynarskiego będą „żyły”.
Uczestnikom życzymy dalszego twórczego, artystycznego rozwoju !
Przewodnicząca jury - Hanna Barlak
Członkowie jury : Barbara Młynarska - Ahrens
Ewa Król
Ewa Sowa
Cezary Grzelak
Druga edycja konkursu piosenki Wojciecha Młynarskiego pn. „Tu w Zanie zaczynał Wojtek Młynarski” już za nami! W dniu 28 października 2020 r. konkurs został rozstrzygnięty, Konkurs dla dzieci i młodzieży jest inicjatywą Towarzystwa Absolwentów Liceum T. Zana. Patronat nad wydarzeniem objęła Fundacja im. Wojciecha Młynarskiego i Prezydent Miasta Pruszków, Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz w tym roku Wójt Gminy Michałowice. Szczególnie ważne było wsparcie finansowe udzielone Organizatorom przez Starostwo Powiatu Pruszkowskiego oraz Gminę Michałowice.
Do promocji wydarzenia włączyło się Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów „Komorowianie” organizując warsztaty wokalne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie .
Okoliczności tegorocznego konkursu, za sprawą pandemii nie były typowe. Niestety, nie można było zorganizować przesłuchań „na żywo” i obejrzeć młodych artystów na scenie. Wielka szkoda ale najważniejsze , że konkurs się odbył a uczestnicy mogli zaprezentować swoje muzyczne talenty. Do Konkursu zgłosiło się i przesłało nagrania 22 uczestników, w przedziale wiekowym 9 -16 lat.
Było też z czego wybierać, choć nie był to łatwy wybór! Komisja konkursowa brała pod uwagę dykcję, trzymanie linii melodycznej i oczywiście interpretację. Utwory Wojciecha Młynarskiego są bardzo wymagające i muzycznie i literacko. Wyzwanie duże, nie zawsze udawało się sprostać ale ważne, że próba została podjęta! To co istotne i warte podkreślenia to sięganie przez młodych uczestników po utwory mniej popularne, jak choćby piosenka „Przetrwamy” z którym świetnie poradziła sobie Julia Zółtowska czy „Poranne łzy” w wykonaniu Zosi Urbańskiej. Naturalnie nie zabrakło „klasyki” Młynarskiego: „Jeszcze w zielone gramy”, „Róbmy swoje” czy „Jesteśmy na wczasach”.
Wszyscy uczestnicy zasłużyli na uznanie i wielkie brawa, choć tym razem zdalne! Życzymy Im radości z odkrywania pięknej poezji Wojciecha Młynarskiego i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy artystyczne! Mali i duzi sięgają po teksty wybitnego Artysty, Mistrza Słowa - to wielka satysfakcja, a my zgodnie z przesłaniem „Róbmy swoje” i już czekamy na kolejną edycję Konkursu.
Hanna Barlak
Przewodnicząca Komisji Konkursowej
W związku z reżimem sanitarnym rozdanie nagród i dyplomów dla laureatów i uczestników II Konkursu piosenki Wojciecha Młynarskiego odbędzie się w terminie późniejszym po zakończeniu zaostrzonego reżimu sanitarnego. O tym terminie poinformujemy na stronie Towarzystwa Absolwentów.
Organizatorzy Tow.Absolw. i Dyrekcja LO T Zana.
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7727117 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: