Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne Koło
 Wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Szkoła Ucząca Się
Aktualności
STANDARDY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PROGRAMIE SUS


 1. NASZA SZKOŁA MA PATRONA
 2. BIBLIOTEKA SZKOLNA ANIMATOREM ŻYCIA KULTURALNEGO
  W SZKOLE
 3. UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY SĄ: KULTURALNI, ŻYCZLIWI
  I TOLERANCYJNI

Rzecznik SUS
p. Małgorzata Jaworska


Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności utworzyło Klub “Szkół Uczących Się (Klub SUS)” – ogólnopolską sieć szkół, które zamierzają wspólnie określić , co to znaczy “dobra szkoła” i wspierać się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy.

Podstawą działania szkół należących do klubu SUS są:
 • współpraca w zespołach nauczycielskich;
 • określenie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji;
 • rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy;
 • refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną;
 • tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów;
 • współpraca pomiędzy uczestnikami Klubu oraz otwarta dyskusja nad napotkanymi problemami.
Mamy nadzieję, że dzięki temu uczestnictwu Nasza Szkoła będzie mogła w większym stopniu sprostać edukacyjnym potrzebom uczniów, służyć rozwojowi społeczności lokalnych i podjąć wyzwania współczesnego świata.

Program “Szkoła Ucząca Się” ma pomóc w wypracowaniu i promocji potrzebnych nauczycielom wzorców udoskonalania pracy. W modelu proponowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
to grono pedagogiczne określa najważniejsze, stojące przed nim zadania, wskazuje mocne i słabe strony swojej pracy oraz zastanawia się, jakie działania należy podjąć, aby szkoła stała się lepsza.
Do udziału w dyskusji i realizacji pomysłów, nauczyciele włączają rodziców i o ile to możliwe – uczniów.

W momencie przystąpienia do programu szkoła staje się członkiem Klubu Szkół Uczących Się.
W ramach Klubu SUS nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w warsztatach szkoleniowych i podejmują działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły zgodnie z wybranymi przez siebie standardami. Działania te obejmują: spotkania rady pedagogicznej związane z realizacją programu SUS, przeprowadzenie badania jakości pracy szkoły, wybór standardów własnej pracy, powołanie grup zadaniowych, opracowanie sposobów realizacji standardów oraz jej monitorowanie. Współpracujemy też w wymienionych działaniach z nauczycielami z innych szkół.

Po przeprowadzeniu opisowych działań szkoła może podjąć decyzję o zaproszeniu do siebie przedstawionego wcześniej panelu. Tytuł “Szkoły Uczącej Się” jest przyznawany na okres trzech lat przez Radę Ekspertów Programu SUS na podstawie opinii i rekomendacji uczestników tego spotkania.

BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6411469 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: