Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Regulamin korzystania
 z lodowiska

 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (13.01 — 17.01)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
Aktualności
Nasza szkoła otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie


27 listopada 2019 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie".

Po 10 latach pracy szkoły dostąpiliśmy ogromnego zaszczytu odbioru Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Panią Wiceminister Edukacji Narodowej Iwonę Michałek na ręce Pani Dyrektor Małgorzaty Widery i Pani Elżbiety Kwiatkowskiej oraz koordynatorek programu Anety Wąsowicz - Ciechomskiej i Anny Matejuk potwierdziło, że nasza szkoła podejmuje systemowe działania na rzecz poprawy zdrowia całej społeczności szkolnej.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał w tym roku szkolnym to prestiżowe wyróżnienie 22 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w całej Polsce na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach jest jedną z 5 szkół wyróżnionych w województwie mazowieckim.

Sukces szkoły nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie Dyrekcji szkoły odpowiedzialnej za promocję zdrowia w latach 2009 - 2019, przede wszystkim pani Elżbiety Kwiatkowskiej i pana Andrzeja Olęckiego. To również efekt długofalowej i systemowej współpracy całej społeczności szkolnej i lokalnej.

W 2015 roku otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Przez wiele lat kształtowaliśmy przyjazny klimat szkoły poprzez różnorodne działania prozdrowotne. Dotyczyły one nie tylko zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zdrowia psychicznego. Podjęliśmy szereg przedsięwzięć, które miały na celu budowanie dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia.

Jesteśmy pierwszą szkołą w naszej Gminie Michałowice, która może poszczycić się tytułem Szkoły Promującej Zdrowie. Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem SzPZ oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Jest dowodem, że w naszej szkole miało miejsce dużo dobrych działań, które warto zauważyć, docenić i kontynuować. To nasz kapitał na kolejne lata.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: wychowawcom klas, nauczycielom, pracownikom szkoły, Samorządom Uczniowskim, uczniom, Radom Rodziców, w szczególności panu Leszkowi Biera, pani Katarzynie Jakubowskiej - Nowocień, pani Małgorzacie Brejnak oraz pani Annie Sołowiow, rodzicom, mieszkańcom i pracownikom naszej gminy, zaprzyjaźnionym szkołom oraz organizacjom i fundacjom współpracującym z nami.

Podziękowania kierujemy również do pani wójt Małgorzaty Pacheckiej oraz byłego wójta Krzysztofa Grabki za finansowanie konkursów.

W załączeniu zamieszczamy działania naszej szkoły w ramach promocji zdrowia w latach 2016 -2019 oraz szczegółową relację z wręczenia Krajowych Certyfikatów w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

koordynatorki SzPZ Aneta Wąsowicz - Ciechomska oraz Anna Matejuk

https://www.gov.pl/web/edukacja/gala-wreczenia-krajowych-certyfikatow-szkol-i-przedszkoli-promujacych-zdrowie
https://www.ore.edu.pl/2019/11/wreczenie-krajowych-certyfikatow-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie/

Fragment z WNIOSKU O NADANIE KRAJOWEGO CERTYFIKATU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

BIP
Facebook
Wydarzenia
21.01, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

22.01, środa, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6552886 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: