Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
„Hej kolęda, kolęda” konkurs dla klas IV-VIII
Aktualności
I SZKOLNY KONKURS KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH

„Hej kolęda, kolęda” dla klas IV-VIII SP 2019/2020


REGULAMIN
Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

Organizatorzy: Dla klas IV-VIII SP: p. Alina Stencka (koordynatorka), p. Joanna Noska

Cele konkursu:
Propagowanie działalności twórczej wśród dzieci i młodzieży,
Rozwijanie umiejętności śpiewania solowego i zespołowego,
Pogłębianie wiedzy o tradycjach i zwyczajach obecnych w naszej kulturze narodowej,
Integracja środowiska i wymiana doświadczeń,
Promowanie młodych talentów.

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej.
2. Termin:
16 grudnia 2019 r. (poniedziałek). Godzina występu zostanie podana do wiadomości po zliczeniu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, sala D 1.

4. Każdy uczestnik (solista lub zespół) prezentuje do wyboru: jedną kolędę lub pastorałkę (tradycyjną lub współczesną) albo jedną piosenkę o tematyce świąteczno-noworocznej. Repertuar dowolny - w języku polskim lub dowolnym języku obcym.

5. Można śpiewać a capella lub z własnym akompaniamentem, ewentualnie do podkładu zgranego na CD w formacie audio albo do podkładu zgranego na pendrive w formacie mp3. Uczestnik śpiewający do playbacku (podkład + wokal) zostanie zdyskwalifikowany.

6. Kategorie konkursu:
a) wiekowa:
- uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
- uczniowie klas VII -VIII Szkoły Podstawowej
b) dotycząca prezentowanego utworu:
- kolęda lub pastorałka
- piosenka świąteczno-noworoczna

7. Kryteria oceny:
- Dobór repertuaru zgodny z założeniami regulaminu.
- Czystość intonacyjna i poprawność wykonania.
- Znajomość tekstu.
_ Oryginalność wykonania.
- Ogólny wyraz artystyczny.
- Estetyczny i odpowiedni strój.

8. Nagrody:
Jury przyzna I, II i III nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej i wykonawczej.

9. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD i odtwarzacz pendrive.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatorów. Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.

11. Kartkę ze zgłoszeniem do Konkursu zawierającym dane:
- imię i nazwisko uczestnika (uczestników),
- klasę,
- tytuł piosenki,
- rodzaj akompaniamentu,
należy przekazać w terminie do dnia 12 grudnia (czwartek) 2019 r. do p. Aliny Stenckiej.

Postanowienia końcowe:
1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.
4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.
BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6673639 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: