Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne koło
 wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Dzień Edukacji Narodowej - życzenia
Aktualności
"Przeciętny nauczyciel mówi,
dobry wyjaśnia,
znakomity nauczyciel daje przykład,
ale ten wielki inspiruje"

William Arthur Ward


Szanowni Państwo!


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który obchodzimy w dniu 14 października, dziękuję całej kadrze pedagogicznej szkoły w Michałowicach za wyjątkowe zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia wykonujecie z oddaniem i pasją.

Jestem pewna, że z wiedzy, którą Państwo przekazujecie będą korzystać przez resztę swojego życia pokolenia wychowanków i z pewnością przekażą ją dalej. To dzięki Waszej mrówczej, codziennej pracy uczniowie będą mogli w przyszłości z odwagą podejmować niełatwe wyzwania współczesnego świata, rozwijać zainteresowania i osiągać sukcesy.

Dziękuję również Pracownikom Administracji i Obsługi za ogromny wkład w życie szkoły. Pomimo, że nie każdy na co dzień widzi i docenia Waszą ciężką pracę, ale pewnym jest, że jest ona nie tylko ważna, ale i konieczna. Jesteście wszyscy częścią naszej wielkiej szkolnej społeczności. Życzę Wam, aby Wasz trud został doceniony i abyście czuli, że to co robicie ma sens i przynosi owoce.

Jednocześnie życzę wszystkim Państwu dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukcesów i zadowolenia podczas wykonywania codziennych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Gratuluję wszystkim nagrodzonym i odznaczonym osobom. Cieszę się razem z Państwem, że tak trudna i wymagająca dużego oddania praca została uhonorowana.

Drodzy Uczniowie!

Życzę Wam, abyście w każdym Nauczycielu dostrzegli tę iskrę pasji, którą będziecie naśladować i powielać oraz abyście docenili tych wszystkich, którzy w codziennym trudzie pracują na to abyście wyrośli na mądrych, odpowiedzialnych i zaangażowanych społecznie ludzi i obywateli, otwartych na świat i na drugiego człowieka, którzy żyją we wzajemnym szacunku i przyjaźni.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Widera


Życzenia
BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6398266 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: