Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne koło
 wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
V SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 2019
Aktualności
V SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ 2019
„Śpiewamy dla Ojczyzny”

REGULAMIN


Miejsce konkursu:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

Organizatorzy:
Dla klas 0-III SP: p. Karolina Popłońska (koordynatorka), p. Anna Matejuk, p. Jolanta Matysiak
Dla klas IV-VIII SP: p. Alina Stencka (koordynatorka), p. Monika Makowska

Cele konkursu:
Uświadomienie roli pieśni historycznych w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej.
Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka - patrioty poprzez zainteresowanie historią.
Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci i młodzieży.
Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej.
Promowanie młodych talentów.

Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–VIII szkoły podstawowej.

2. Termin:
Ostatni tydzień października 2019 r. lub pierwszy tydzień listopada 2019 r. - dokładny termin i godzina zostanie podana do wiadomości po zliczeniu zgłoszeń w poszczególnych kategoriach wiekowych.

3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, sala D 1.

4. Każdy uczestnik (solista lub zespół) prezentuje jedną piosenkę o tematyce patriotycznej tradycyjną lub współczesną.

5. Można śpiewać a capella lub z własnym akompaniamentem, ewentualnie do podkładu zgranego na CD w formacie audio albo do podkładu zgranego na pendrive w formacie mp3.
Uczestnik śpiewający do playbacku (podkład + wokal) zostanie zdyskwalifikowany.

4. Kategorie konkursu:
a) wiekowa:
- uczniowie klas 0-III Szkoły Podstawowej
- uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
- uczniowie klas VII -VIII Szkoły Podstawowej
b) wykonawcza:
- soliści
- zespoły wokalne

5. Kryteria oceny:
- Dobór repertuaru zgodny z założeniami regulaminu.
- Czystość intonacyjna.
- Znajomość tekstu pieśni lub piosenki.
- Ogólny wyraz artystyczny.
- Estetyczny i odpowiedni strój.

6. Nagrody:
Jury przyzna I, II i III nagrody oraz wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej i wykonawczej.

7. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD i odtwarzacz pendrive.

9. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się w dniu ustalonym przez organizatorów. Termin zostanie podany do wiadomości uczestników.

10. Kartkę ze zgłoszeniem do Konkursu zawierającym dane:
- imię i nazwisko uczestnika (uczestników),
- klasę,
- tytuł piosenki,
- rodzaj akompaniamentu,
- zgodę Rodziców na udział dziecka w konkursie,
należy przekazać w terminie do dnia 25 października (piątek) 2019 r. do koordynatorek (uczniowie klas 0-III do p. Karoliny Popłońskiej, uczniowie klas IV-VIII do p. Aliny Stenckiej).

Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.

4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.
BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6398209 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: