Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


XX edycja konkursu matematycznego MAT
Aktualności
XX edycja konkursu matematycznego MAT


10 stycznia 2019 roku odbyła się XX edycja konkursu matematycznego MAT. Wzięło w niej udział ponad 6 tysięcy uczestników, wśród których wyłoniono 60 laureatów.
Oto wyniki uczniów naszej szkoły:

Klasy 4
 • Tomasz Ostrowski - wynik dobry – 77,38% pkt.

 • Klasy 5
 • Jakub Kuczkowski – wynik dobry – 76,14% pkt.
 • Adam Pilecki - wynik dobry – 75% pkt.
 • Piotr Ambroziak - wynik dobry – 75% pkt.

 • Klasy 6
 • Michał Gruczyński – wynik bardzo dobry – 92,39% pkt.
 • Julia Urbaniak - wynik bardzo dobry – 92,39% pkt.
 • Antoni Przybyszewski - wynik bardzo dobry – 83,15% pkt.
 • Aleksandra Burchard wynik dobry – 79,35% pkt.

 • Klasy 7
 • Mikołaj Woźniak - wynik bardzo dobry – 80,21% pkt.
 • Matylda Borejszo - wynik dobry – 77,60% pkt.
 • Damian Chojnowski - wynik dobry – 76,04% pkt.

 • Klasy 8
 • Paweł Nowocień - wynik bardzo dobry – 84% pkt.

 • Klasy 3 gimnazjum
 • Anna Ostrowska - wynik bardzo dobry – 86,06% pkt.
 • Wojciech Bedełek - wynik dobry – 75,96%
 • Klaudia Samsel - wynik dobry – 75,96%
 • Eryk Czyżewski - wynik dobry – 75%
 • Stanisław Matyszkiel - wynik dobry – 75%

  Serdecznie wszystkim gratulujemy, zwłaszcza, że konkurs nie należał do najłatwiejszych!

  Zespół nauczycieli matematyki
 • BIP
  Facebook
  Rekrutacja 2020/21
   - klasa 1
   Zarządzenie Wójta
   Informacje ogólne
   Zgłoszenie - klasa 1
   obwód

   Wniosek - klasa 1
   Adaptacja
   Dojrzałość szkolna
   Wyprawka
   Klauzula informacyjna
  Rekrutacja 2020/21
   - klasa 0
   Zarządzenie Wójta
   Informacje ogólne
   Wniosek oddziały
   przedszkolne 0

   Oświadczenia rodziców
   Oświadczenie
   o zamieszkaniu

   Informacje dla rodziców
   Wyprawka
   Klauzula informacyjna
  Szkoła Promująca
    Zdrowie
   Krajowy certyfikt
   Wyniki autoewaluacji
   2015

   Prezentacja działań 2015
   Jesteśmy SzPZ
   Sprawozdania z działań
   w latach 2015 - 2019

   Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
   Działania w latach
   2015 - 2019

   Realizacja priorytetów
   Szkoły

   Szkoła Promująca
   Zdrowie

   Bezpieczeństwo dzieci
   na co dzień

   Świadomy rodzic
   prezentacja

   Bezpieczna przerwa
   prezentacja

   Działania szkoły
   prezentacja

   Wyniki autoewaluacji
   prezentacja

  Nasze kluby
   Klub Szachowy Hetman
  Cheerleaderki
  Wagarowicz
   Luty, marzec 2020
   Grudzień 2019
   Marzec, kwiecień 2019
   Archiwum
  Certyfikaty
  Certyfikaty
  Programy unijne i
    rządowe
  7470058 Unikalnych wizyt

  Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: