Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


„Śpiewamy dla Niepodległej”
Aktualności
IV Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 2018 „Śpiewamy dla Niepodległej”


Dnia 6 listopada odbył się IV Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 2018 „Śpiewamy dla Niepodległej”. Wzięło w nim udział 74 uczniów: 37 z klas 0-III oraz 37 z klas IV-VIII SP i III gimnazjum.

Organizacją konkursu w klasach 0-III SP zajęły się: p. Bernadetta Nowakowska, p. Małgorzata Jaworska i p. Alina Stencka, w klasach IV-VIII SP i gimnazjum: p. Alina Stencka, p. Joanna Noska i p. Magdalena Korycka.

Jurorki wyłoniły laureatów w trzech kategoriach wiekowych i dwóch kategoriach wykonawczych.
Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym I semestr.
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i serdecznie gratulujemy zwycięzcom!
Organizatorki

Klasy 0-III SP

Kategoria soliści:
I miejsce ex aequo:
Janina Feldgebel za piosenkę „Maki”
Zuzanna Orzeł za utwór „Dziewczyna z granatem”
II miejsce ex aequo:
Amelia Oleszek za „Warszawskie Dzieci”
Anna Brzeźna za „Rozkwitały pąki białych róż”
III miejsce - Antoni Skubis za piosenkę „Pałacyk Michla”
Wyróżnienie:
Krzysztof Kiełbik za „Serce w plecaku”
Stanisław Sobstyl za „Serce w plecaku”

Kategoria duety i zespoły:
I miejsce - klasa 0 B za piosenkę „Przybyli ułani”
Wyróżnienie - Marta i Maja Finkelsztejn za „Przybyli ułani”

Dyplomy za odwagę sceniczną otrzymają:
Maja Bodych, Aleksandra Płodczyk i Joanna Wikalińska

Klasy IV-VI SP

Kategoria soliści:
I miejsce ex aequo:
Pola Oleszek za „Czerwone Maki na Monte Cassino”
Julia Urbaniak za „Rotę”
II miejsce - Martyna Styczyńska za „Piechotę”
III miejsce - Melania Sybilska za piosenkę „Major Ponury”
Wyróżnienie:
Olga Wąsowska za piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż”
Nagroda specjalna za dobór repertuaru i postawę patriotyczną:
Kajetan Ruszkowski za „Hymn Szarych Szeregów”

Kategoria duety i zespoły:
I miejsce – Wiktoria Walków i Julia Urbaniak za „Marsz I Brygady”
II miejsce ex aequo:
Julia Tolak i Alicja Karbownik za „Pierwszą Kadrową”
Zosia Kurman i Kasia Strzelecka za piosenkę „O mój rozmarynie”
III miejsce – Małgosia Pikuła i Zosia Czarnocka za „Pierwszą Kadrową”
Wyróżnienie:
Hanna Świątek i Aleksandra Kucińska za piosenkę „Rozkwitały pąki białych róż”

Dyplomy za udział w konkursie otrzymają:
Maja Zawacka, Michalina Bajera, Alicja Jakubisiak, Marianna Kutermankiewicz, Alicja Hołdyńska, Aleks Pikiołek, Julia Orzeszek, Antonina Ogonowska, Piotr Łukaszewicz, Piotr Dzikołowski, Tomek Maciejek, Maja Gajewska, Hania Wikalińska, Wiktoria Urban, Hania Pilucik, Nina Adamowicz, Zuzia Wierzchucka

Klasy VII-VIII SP i III gimnazjum

I miejsce – Helena Korycka za „Walczyk Lilu”
II miejsce ex aequo:
Milena Piłat za piosenkę „Miejcie nadzieję”
Martyna Kizior za utwór „Ojczyzno ma”
III miejsce – Stanisław Matyszkiel za piosenkę „Elekcja”
Wyróżnienie – Maja Mantey za utwór „Major Ponury”

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7480304 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: