Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Adopcja serca
Aktualności
Adopcja serca


Świetlica szkolna od kilku lat bierze udział w akcji „Adopcja serca”. W 2014 r. dzieci ze świetlicy adoptowały chłopca z Wybrzeża Kości Słoniowej z Afryki.

Adopcja polega na zapewnieniu uczniowi z jednego z krajów misyjnych opłacenia czesnego za szkołę i skromnego utrzymania w kwocie 70 zł miesięcznie. Nasz chłopiec nazywa się ZOH Guelasse Joseph Fred. My w skrócie mówimy na niego Józef. W świetlicy znajdują się jego zdjęcia i listy od niego oraz kwestionariusz osobowy, który dostałam na początku adopcji z podstawowymi informacjami o chłopcu. Józef jest sierotą.

Tradycją stało się, że co roku zbieramy fundusze na jego utrzymanie w trakcie kiermaszu używanych zabawek. W tym roku szkolnym miał on miejsce w listopadzie pod hasłem „Kiermasz dla Józefa”.

Pomysł, aby zbierać pieniądze dla Józefa w trakcie kiermaszu używanych zabawek poddała p. Dorota Klee-Adamowicz, za co jej dziękuję. Wspólnie z nią 3-y lata temu zorganizowałyśmy pierwszy kiermasz. Pomysł okazał się bardzo dobry i przyjął się do podjętego kilka lat wcześniej przeze mnie dzieła "Adopcji serca" w naszej świetlicy.

Chcę bardzo podziękować całej społeczności szkolnej: Rodzicom, Dzieciom, Nauczycielom, Wolontariuszom ze starszych klas, bo efekt kiermaszu jest piękny.

Dziękuję Wam Rodzice, bo gdyby nie Wasza przychylność dla tej inicjatywy i hojność w postaci używanych zabawek i pieniędzy, które użyczyliście Waszym dzieciom na zakupy takiego dobra nie byłoby.

Dziękuję nauczycielom zerówek i klas młodszych, którzy włączyli się w zbiórkę w klasach i czuwały, kiedy dzieci uczestniczyły w kiermaszu.

Dziękuję nauczycielom klas starszych, którzy też włączyli się w zbiórką używanych zabawek i zwolnili wolontariuszy z lekcji aby mogli pomóc, bo zainteresowanie kiermaszem było ogromne i małych klientów było bardzo dużo :).

Dziękuję samym wolontariuszom, którzy ogromnie mi pomogli: sprzedawali, doradzali młodszym uczniom przy zakupach, policzyli zebrane pieniądze.

Chcę bardzo serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej, bo dzięki tej wspólnocie osób udało się zebrać kwotę 3264,80 zł. Z tych pieniędzy - które policzyli wolontariusze i które zostały przekazane sekretarzowi szkoły p. Katarzynie Nowocień, 2100 zł zostało przekazane na czesne dla Józefa, co stanowi pokrycie 2,5 - rocznych kosztów jego utrzymania. Kwota 1000 zł została przeznaczona na wyposażenie szkoły i pomoc uczniom biednym z Republiki Środkowej Afryki, gdzie dyrektorką jest s. Barbara Samborska, którą gościliśmy u nas w świetlicy w 2016 r. i dla której zbieraliśmy na terenie szkoły przybory szkolne za co jeszcze raz Wam dziękuję i o czym pisałam.

Dar od naszej szkoły dla uczniów w Republice Środkowej Afryki wręczyła kierownik świetlicy Małgorzata Sieradzka na ręce s. Izabelli Pilorz, (współpracującej z s. Barbary), która w styczniu b.r. opowiadała w świetlicy o prowadzonych przez siostry szkołach w Republice Środkowej Afryki i o jej afrykańskich uczniach.

To dzięki otwartości kierownik świetlicy inicjatywy te mogły i mogą być podejmowane przyczyniając się do dobra, ale też wychowania naszych podopiecznych w wartościach pomocy rówieśnikom znajdującym się w gorszej sytuacji.

Dziękuję p. Małgorzacie Malangiewicz, która przez 3 dni współprowadziła ze mną kiermasz, p. Wiolecie Rakfalskiej, która przeprowadziła zajęcia o życiu dzieci afrykańskich w swojej grupie, (takie zajęcia prowadzę w moich grupach cyklicznie) oraz wszystkim nauczycielom świetlicy.

Ponadto szczególne podziękowania chcę złożyć klasom Ia i VIa oraz wolontariuszom z klas:
  • VI b Zofii Michalak, Mai Mantey, Piotrowi Łaskowskiemu,
  • VII c Emilii Weltrowskiej, Karolinie Staroście, Zofii Nassalskiej, Ilonie Maciejek, Igorowi Jagiełło, Janowi Borychowskiemu, Bartoszowi Mantey,
  • III d g. Gabrieli Podleś, Karinie Płatek, Gabrieli Oracz
  • oraz wychowawcom tych klas.
Na zakończenie chcę Wszystkim podziękować od s. Barbary, która napisała w e-mailu "proszę podziękuj ode mnie wszystkim". Jest ona obecnie w Afryce w Republice Środkowej Afryki i tam w kraju ogarniętym rebelią robi wszystko co w jej mocy, aby dzieci mogły normalnie uczyć się w szkole, co daje im poczucie normalności i że czują się dziećmi, które mimo, że nie mają pieniędzy mogą się uczyć (w RŚA za szkoły płaci się czesne).

Małgorzata Szczególska-Basaj
nauczyciel świetlicy

BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6673074 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: