Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Szkolny konkurs fotograficzno-literacki
Aktualności
SZKOLNY KONKURS
FOTOGRAFICZNO-LITERACKI

„Wakacje zamknięte w kadrze i opowiedziane piórem”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VII
oraz uczniów klas II i III gimnazjum

 1. Celem konkursu jest:
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów w dziedzinie fotografii i form literackich,
  • kształtowanie wśród uczniów wrażliwości na słowo pisane.
 2. Przedmiot fotografii i formy poetyckiej: przyroda ożywiona i nieożywiona oraz krajobrazy i pejzaże.
 3. Konkurs polega na wydrukowaniu jednego zdjęcia wraz z opisem w formie poetyckiej lub prozatorskiej. Językowy opis musi korelować ze zdjęciem. Maksymalna objętość tekstu zgłaszanego do konkursu to jedna strona formatu A4, zadrukowanego czcionką Times New Roman, rozmiar 12, odstęp 1,5 wiersza.
 4. Fotografie mogą być wykonane w technice: kolorowa, czarno-biała, sepia; rozmiar A4 lub mniejsze.
 5. Każdy z autorów może dostarczyć do 15 września tylko jedną pracę w wersji papierowej.
 6. Uczestnik dostarczając fotografię, oświadcza jednocześnie, że ewentualne osoby znajdujące się na zdjęciu wyrażają zgodę na ich publikację.
 7. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu.
 8. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplom i ocenę z języka polskiego, natomiast pozostali uczestnicy pochwałę za udział w konkursie.
 9. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelny opis:
  • podpis sfotografowanego miejsca (np. w postaci tytułu)
  • imię i nazwisko ucznia oraz klasa

Ocenie podlegać będzie:
 1. zgodność prac z tematyką konkursu,
 2. korelacja tekstu z fotografią,
 3. poprawność stylistyczna i językowa pracy literackiej,
 4. wartość artystyczna i oryginalność prezentowanych prac zachęcająca odbiorcę do odwiedzenia przedstawionego na fotografii miejsca.

Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

Organizator konkursu:
Renata Zarychta
BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6672905 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: