Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę
Aktualności
Hałas to nasz wróg – dbajmy o ciszę


Ciemność pozwala oczom odpocząć od oślepiającego światła. Cisza pozwala umysłowi odpocząć od ogłuszającego hałasu.
Tom Wright

Hałas towarzyszy społeczności szkolnej niemal cały czas, zwłaszcza w czasie przerw. Mając na uwadze jego szkodliwy wpływ na zdrowie dzieci i wszystkich pracowników szkoły, w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Zagrożenia Hałasem podjęliśmy działania profilaktyczne mające na celu propagowanie walki z nadmiernym hałasem.

Hałas na początku dekoncentruje i męczy, potem drażni i powoduje wybuchy złości. W konsekwencji jest efektem gorszych wyników w nauce. Hałas jest jednym z największych problemów w polskich szkołach, który doskwiera zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Na przerwach między lekcjami jego poziom wynosi nawet 110 dB, czyli zdecydowanie przekracza dopuszczalną normę.

Z badań wynika, że z powodu nadmiernego hałasu uczniowie nie słyszą nawet 70% spółgłosek wymawianych przez nauczycieli. Jego poziom w polskich szkołach wyraźnie przekracza ustaloną w przepisach normę akustyczną, wynoszącą 45 decybeli (natężenie powyżej 85 dB uważa się za niebezpieczne). Podczas przerw stopień natężenia dźwięku dochodzi nawet do 110 dB. To tyle, ile emituje pracujący młot pneumatyczny. Pod wpływem hałasu wyraźnie spada koncentracja uczniów i nawet do prawidłowo słyszących dzieci nie dociera część informacji, przekazywanych przez nauczyciela. Dodatkowo gorzej się uczą, mają uboższe słownictwo. Badania audiologiczne potwierdziły także, że szkolny „jazgot” podnosi ciśnienie krwi, co wywołuje u niektórych dzieci niepokój i płacz, u innych zaś wyzwala agresję. Dodatkowo częste przebywanie w nadmiernym hałasie wpływa także na stan zdrowia – może trwale uszkodzić słuch. Po spędzeniu godziny w takich warunkach, aparat słuchu potrzebuje blisko ośmiu godzin odpoczynku, by wrócić do normy.

Cele kampanii:

Cel ogólny:
 • Rozwijanie wśród uczniów świadomości o negatywnych dla zdrowia skutkach hałasu.
 • Kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole.
Cele szczegółowe:
 • Uświadomienie uczniom i rodzicom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka.
 • Świadome ograniczenie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu.
 • Ograniczenie hałasu w szkole.
 • Wdrażanie uczniów do stosowania w życiu codziennym zasad postępowania, które pozwalają zachować dobre zdrowie i samopoczucie.
Podjęte działania:
 1. Wykonanie afisza „Szkolny przyjaciel ciszy - to ja”.
 2. Zorganizowanie „Skrzynki pomysłów do walki z hałasem w szkole”.
 3. Konkurs na najciszej zachowującą się klasę podczas Tygodnia Zdrowia .
 4. Projekt opracowany przez uczniów klas 6 na temat : „ Jak hałas wpływa na zdrowie człowieka?” – wystawa prac
 5. Przeprowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych przez wychowawców klas dotyczących hałasu : źródła hałasu, szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka, sposoby na jego ograniczenie w najbliższym otoczeniu.
 6. Wykonanie prac plastycznych symbolizujących ciszę w formie znaków drogowych. ( znaki ozdobią szkolne korytarze).
 7. Powstanie na terenie szkoły „Stref Ciszy”.
 8. Przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej ankiety na temat hałasu. Przedstawienie wyników tej ankiety na gazetce szkolnej.

Beata Czyżewska

BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6681660 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: