Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (02.03 — 08.03)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Mam Talent klasy 0 - III
Aktualności
Mam Talent klasy 0 - III


10 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbył się I Szkolny Konkurs „Mam Talent” w klasach 0-III. Pomysłodawczynią konkursu była p. Alina Stencka, która w zeszłym roku zorganizowała go w klasach IV-VI. W tym roku szkolnym nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej na czele z p. Anną Matejuk podchwycili pomysł i zorganizowali konkurs dla młodszych uczniów naszej szkoły.

W organizację „Mam Talent” zaangażowały się p. Jolanta Matysiak, p. Alina Pachura, p. Karolina Popłońska, p. Piotr Rezmer i oczywiście p. Alina Stencka.

Funkcję przewodniczącej jury pełniła p. wicedyrektor Elżbieta Kwiatkowska. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone na zakończenie roku szkolnego.

Konkurs rozpoczął się od słów Talent to Ja, talent to Ty – każdy z nas ma wiele talentów, trzeba je tylko odkryć i umiejętnie wykorzystywać.

Najmłodsi nasi uczniowie, którzy zgłosili się do konkursu, swoim talentem podzielili się z innymi. Wszyscy bez względu na zajęte miejsce zasługują na wielkie brawa oraz uznanie. Wykazali się dużą odwagą i pomysłem. Pod czujnym okiem rodziców, wykonawcy I edycji „Mam Talent” przygotowywali się do występu. Dziękujemy im za, chęć dzielenia się tym, co potrafią najlepiej. Życzymy im, by każdego dnia rozwijali swój talent, by czerpali radość i satysfakcję z pracy, jaką poświęcą na jego rozwijanie.

Uczestnicy konkursu zaprezentowali się komisji i zgromadzonej publiczności w czterech kategoriach: muzycznej (śpiew i gra na instrumencie), tanecznej, recytatorsko – aktorskiej i zręcznościowej.

W 24 prezentacjach wystąpiło 28 uczniów z klas 0-III. Poniżej przedstawiamy wyniki.

NAGRODA GRAND PRIX

Julia Księżak kl. IIa

Kategoria TANIEC

I miejsce - Julia Rybicka kl. IIc

II miejsce - duet Maria Paczkowska kl. IIIa i Patrycja Mazur kl. IIIa

Wyróżnienia:
  • Amelia Marszałek kl. IIa wyróżnienie za kreatywną improwizację i odważną prezentację sceniczną
  • Maja Grońska kl. IIa i LILA GROŃSKA kl. „0” wyróżnienie za wdzięk i odwagę sceniczną oraz piękne stroje
  • Hanna Wikalińska kl. IIIa wyróżnienie za odwagę sceniczną
  • Melania Sybilska kl. IIIa wyróżnienie za kreatywność sceniczną oraz odważną prezentację


Kategoria AKROBATYKA SPORTOWA


I miejsce - Julia Urbaniak kl. IIId

II miejsce - Maja Zawacka kl. Ib

III miejsce - Hanna Końska kl. Ia

Kategoria PIOSENKA


I miejsce - Amelia Augustyniak kl. 0a

II miejsce - duet Tola Wolańska kl. IIc i Jeremi Wolański kl. Ib

III miejsce - Kamila Ochman kl. IIc

Wyróżnienia:
  • Pola Lipińska kl. IIId wyróżnienie za czystość intonacji oraz ogólny wyraz artystyczny
  • Zuzanna Wierzchucka kl. IIId wyróżnienie za piękny strój i odwagę sceniczną


Kategoria GRA NA INSTRUMENTACH


I miejsce - Pola Oleszek kl. IIIa

II miejsce - Miriana Jędrasik kl.III e

III miejsce - Pola Stachiewicz kl. IIIa

Wyróżnienie
  • Mateusz Woźniak kl. IIIa wyróżnienie za dobór repertuaru i odwagę sceniczną


Kategoria RECYTACJA


I miejsce - duet Liliana Łabuda kl. IIIa i Laura Łabuda kl. „0”b

II miejsce - Zofia Urbańska kl. IIa

III miejsce - Julia Mierżyńska kl. 0b

Wyróżnienie
  • Joanna Wikalińska kl. „0”b wyróżnienie za opanowanie tekstu, przygotowane rekwizyty i odwagę sceniczną


Kategoria INNE TALENTY


Nagroda specjalna Michał Pajewski kl. IIIe nagroda za zręczność i pomysłowość oraz odważną prezentację sceniczną

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Wyniki postępowania
 rekrutacyjnego

Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Wyniki postępowania
 rekrutacyjnego

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7071363 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: