Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Regulamin boiska
 Regulamin korzystania
 z lodowiska

 Godziny otwarcia
 lodowiska

 Hala pneumatyczna -
 harmonogram

 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (13.01 — 17.01)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Święto Szkoły w Zespole Szkół w Michałowicach
Aktualności
Święto Szkoły w Zespole Szkół w Michałowicach


Odświętne stroje uczniów, poruszenie wśród nauczycieli, wzruszenie rodziców – 16.10. 2015 r. to nie był zwyczajny dzień w Zespole Szkół w Michałowicach.

W tym dniu uroczyście obchodzono: Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, Dzień Patrona, Dzień Edukacji Narodowej oraz 25 –lecie sprawowania funkcji Dyrektora przez pana Andrzeja Olęckiego.

Uroczystości szkolne zostały poprzedzone mszą w kościele parafialnym. W trakcie której zebranym została przybliżona sylwetka Jana Pawła II.

Następnie uczniowie klas IV –VI i gimnazjum uczestniczyli w Ślubowaniu Uczniów Klas I Gimnazjum.

Po ślubowaniu uczniów Gimnazjum głos zabrał nasz wyjątkowy gość – Wiceminister Edukacji. Pani Ewa Dudek w swoim przemówieniu podkreśliła, jak ważną rolę w życiu każdego odgrywa szkoła, która nie tylko kształci młodego człowieka, ale także wychowuje i wpływa na relacje z innymi.

Wiceminister Edukacji wręczyła Dyrektorowi Zespołu Szkół w Michałowicach Andrzejowi Olęckiemu Medal Komisji Edukacji Narodowej z okazji 25- lecia piastowania stanowiska dyrektora i pogratulowała wspaniałych wyników osiąganych przez szkołę w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych.

Serdeczne życzenia dla Dyrektora z okazji jubileuszu oraz dla wszystkich pracowników szkoły z okazji święta oświaty złożył także Wójt Gminy Michałowice – pan Krzysztof Grabka. Nauczycielom zostały wręczone Nagrody Wójta Gminy Michałowice i Nagrody Dyrektora Szkoły.

Wysłuchaliśmy również wzruszającego wystąpienia ks. prałata Leona Firleja, który przypomniał zebranym swoje pierwsze spotkanie sprzed 25 lat z nowym dyrektorem wiejskiej szkółki w Michałowicach oraz podziękował panu Andrzejowi Olęckiemu za lata budującej współpracy.

Największy entuzjazm wśród zgromadzonych wzbudziły występy uczniów. Chór pod opieką pani Aliny Stenckiej wyśpiewał nauczycielom radosne życzenia, a najmłodsi podziękowali Dyrektorowi za jego pracę, wręczając mu własnoręcznie wykonane ogromne serce…

Przedstawiciele Rodziców złożyli podziękowania panu Olęckiemu za włożony wysiłek w rozwój placówki i życzyli dalszych sukcesów zawodowych.

Na zakończenie na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

BIP
Facebook
Wydarzenia
10.02 - 23.02
Ferie zimowe
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6660085 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: