Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Oddziały
 przedszkolne

 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2020/21

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2020/21
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Komunikat o
 przyborach

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne CKE - plakat
Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Język polski,
 historia, WOS

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Autobus szkolny
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
 Zasady bezpieczeństwa
 
Karta zgłoszenia
 
List MEN, MI, GIS
 Wytyczne dotyczące
 publicznego transportu
 zbiorowego

Obiady
 Informacje
 Kontakt
 Cennik
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych


IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki pt. "Jan Paweł II - Twórca Światowych Dni Młodzieży"
Aktualności
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki pt. "Jan Paweł II - Twórca Światowych Dni Młodzieży"


Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona Szkoły Podstawowej Świętego Jana Pawła II. Ma on na celu, zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie rodziny w świetle przykładu i nauczania św. Jana Pawła II.

Cele konkursu:
 • zachęta uczniów do poznawania historii Światowych Dni Młodzieży tego ważnego wydarzenia religijnego,
 • pogłębianie zainteresowania dzieci osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II, twórcza wypowiedź na temat ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przez Świętego Jana Pawła II,
 • podkreślanie jedności i obecności wielu różnorodnych kultur na Światowych Dniach Młodzieży,
 • integracja szkół,
 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej.
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.

Zasady uczestnictwa:

KONKURS PLASTYCZNY JAN PAWEŁ II TWÓRCA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY - PLAKAT
 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem:
  • Jan Paweł II Twórca Światowych Dni Młodzieży - PLAKAT.
 2. Format prac: A4 lub A3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, techniki mieszane (oprócz prac przestrzennych).
 4. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, bez pomocy osób trzecich (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 5. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła w każdej kategorii maksymalnie może złożyć 3 prace.
 6. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 7. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 8. Do każdej pracy powinny być dołączone: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, klasa, kategoria, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna pracy według metryczki stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 9. Termin nadsyłania prac do 12.10.2015 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
  Podszkle 47, 34-472 Piekielnik
Kryteria oceny:
 1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:
  • I grupa: kl. I-III
  • II grupa: kl. IV-VI
 2. Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę:
  • zgodność z tematyką konkursu,
  • oryginalność pomysłu,
  • walory artystyczne,
  • samodzielność wykonania pracy.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
*prace należy przynieść odpowiednio wcześniej, żeby doszły na czas

BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Adaptacja
 Dojrzałość szkolna
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Informacje dla rodziców
 Wyprawka
 Klauzula informacyjna
Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7482253 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: