Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne koło
 wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (04.11 — 08.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki pt. "Jan Paweł II - Twórca Światowych Dni Młodzieży"
Aktualności
IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczno - Literacki pt. "Jan Paweł II - Twórca Światowych Dni Młodzieży"


Konkurs jest inspirowany życiem i działalnością Patrona Szkoły Podstawowej Świętego Jana Pawła II. Ma on na celu, zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie rodziny w świetle przykładu i nauczania św. Jana Pawła II.

Cele konkursu:
 • zachęta uczniów do poznawania historii Światowych Dni Młodzieży tego ważnego wydarzenia religijnego,
 • pogłębianie zainteresowania dzieci osobą i nauczaniem Świętego Jana Pawła II, twórcza wypowiedź na temat ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przez Świętego Jana Pawła II,
 • podkreślanie jedności i obecności wielu różnorodnych kultur na Światowych Dniach Młodzieży,
 • integracja szkół,
 • inspirowanie dzieci do aktywności twórczej.
Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych.

Zasady uczestnictwa:

KONKURS PLASTYCZNY JAN PAWEŁ II TWÓRCA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY - PLAKAT
 1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z hasłem:
  • Jan Paweł II Twórca Światowych Dni Młodzieży - PLAKAT.
 2. Format prac: A4 lub A3.
 3. Technika wykonania dowolna: malarstwo, rysunek, techniki mieszane (oprócz prac przestrzennych).
 4. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora, bez pomocy osób trzecich (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 5. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła w każdej kategorii maksymalnie może złożyć 3 prace.
 6. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 7. Prace zrolowane, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 8. Do każdej pracy powinny być dołączone: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, adres, klasa, kategoria, dane szkoły, imię i nazwisko opiekuna pracy według metryczki stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 9. Termin nadsyłania prac do 12.10.2015 r. na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Podszklu
  Podszkle 47, 34-472 Piekielnik
Kryteria oceny:
 1. Prace zostaną ocenione w dwóch grupach wiekowych:
  • I grupa: kl. I-III
  • II grupa: kl. IV-VI
 2. Powołana przez organizatora komisja weźmie pod uwagę:
  • zgodność z tematyką konkursu,
  • oryginalność pomysłu,
  • walory artystyczne,
  • samodzielność wykonania pracy.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 4. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
*prace należy przynieść odpowiednio wcześniej, żeby doszły na czas

BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6390419 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: