Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
„Mam Talent” 2015
Aktualności
I SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” 2015


REGULAMIN

Miejsce konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

Organizatorzy:

p. Alina Stencka (koordynatorka), p. Katarzyna Traczyk (koordynatorka), p. Agnieszka Stolarczyk, p. Marta Ciechomska, p. Małgorzata Skrzędziejewska-Cendrowska

Cele konkursu:

  • Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów
  • Umożliwienie prezentacji swoich pasji
  • Popularyzacja działań artystycznych w szkole
  • Promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego
  • Promowanie młodych talentów
  • Promocja szkoły w środowisku lokalnym
Postanowienia ogólne:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty.

2. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną:

- śpiew,
- gra na dowolnym instrumencie,
- taniec,
- działania plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba itd.)
- pokaz umiejętności gry aktorskiej,
- pokaz sprawności fizycznej,
- kabaret,
- recytacja,
- występy sportowo-akrobatyczne,
- zdolności manualne,
- iluzja,
- inne talenty.

3. Konkurs odbędzie się 29 kwietnia o godz. 17.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Michałowicach.

4. Wypełnioną i podpisaną przez rodziców Kartę Zgłoszenia do Konkursu, należy przekazać do p. A. Stenckiej lub p. K. Traczyk w terminie do 17 kwietnia 2015 r.

5. Do konkursu dopuszczone zostaną jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i życiu uczestników konkursu oraz publiczności.

6. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 5 minut. W przypadku działań plastycznych oraz innych dłuższych form, po uzgodnieniu z organizatorami, dopuszczone mogą być prezentacje dłuższe.

8. W przypadku utworu muzycznego prezentacja dotyczy jednej piosenki lub utworu, a wykonawca może wystąpić z własnym akompaniamentem lub z zespołem. Podkład muzyczny musi być nagrany na płycie CD lub na pendrive w formacie mp3 i dostarczony do koordynatorek co najmniej jeden dzień przed występem.

9. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu (akompaniament, akcesoria, materiały papiernicze i inne itp.) dzień przed występem. W przeciwnym wypadku uczestnik może być niedopuszczony do udziału w konkursie.

10. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów, tańców oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów. Nie można być również ubranym prowokacyjnie.

11. Uczestnik musi dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

12. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny, sztalugi, materace (potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszenia).

13. Wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca.

14. Talenty uczestników oceniać będzie jury.

15. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie.

16. Po zakończeniu występów jury wyłania finalistów i przyznaje nagrody. W zależności od ilości i rodzaju zgłoszeń jury może ustalić kategorie występów.

17. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego.

Postanowienia końcowe:

  1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
  2. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.
  3. Wszystkie występy dzieci mogą być nagrywane lub fotografowane na potrzeby promocyjne Szkoły.
  4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.


Karta zgłoszenia do Konkursu „MAM TALENT”
BIP
Facebook
Wydarzenia
28.02, piątek, 17:00
Spotkanie Absolwentów

24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6677166 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: