Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Strona główna
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Nauczyciele
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Terminarz
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Regulamin Porządkowy
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Procedury
 bezpieczeństwa

 Procedury
 Instrukcja alarmowa
 Stypendia motywacyjne
 Regulamin kompleksu
 sportowego

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VI

 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Regulamin boiska
 Polityka ochrony
 dziecka

W szkole
 Samorząd uczniowski
 Szkolne Koło
 Wolontariatu

 Innowacje
 Konkursy
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (12.11 — 15.11)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Dzień Patrona Szkoły
Aktualności
Dzień Patrona Szkoły


16.10.2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II obchodzono Dzień Patrona. Uroczystości rozpoczęła msza w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Michałowicach, którą celebrował ks. proboszcz L. Firlej. W czasie homilii przedstawił on zebranym postać Jana Pawła II jako wzór do naśladowania. Natomiast Zespół „Dzwoneczki” uświetnił modlitwę swoim śpiewem. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w kościele prezentował się wspaniale. Po zakończeniu mszy św. uroczystość była kontynuowana w hali sportowej Zespołu Szkół.
Uczniowie z klasy VIc (pod kierunkiem p. J.Kamińskiego) przedstawili zebranym drogę Karola Wojtyły do Watykanu. Następnie Wójt Gminy Michałowice p. R. Lawrence zwrócił się do uczniów, nauczycieli i rodziców, by w swoim życiu nawiązywali do wartości, które głosił Patron naszej szkoły. Zaś ks. proboszcz Leon Firlej podkreślił, że w życiu najważniejsze jest być dobrym człowiekiem, który w pamięci innych zostawia dobre wspomnienia. Zwrócił się również do starszych uczniów z apelem, aby opiekowali się swoimi młodszymi kolegami i byli dla nich dobrym przykładem.
W czasie uroczystości Dnia Patrona odbyło się także ślubowanie uczniów klas pierwszych. Sympatycznym akcentem był występ rodziców, którzy deklamowali myśli Jana Pawła II o dzieciach.
Dyrektor Zespołu Szkół p. A. Olęcki każdego pierwszoklasistę pasował „magicznym ołówkiem" na ucznia.
Najmłodsi z przejęciem powtarzali słowa ślubowania:
„ ...Będę uczył się dobrze,
służył pomocą słabszym,
słuchał nauczycieli i przełożonych.
Postawą swoją będę sprawiał radość
wychowawcom i rodzicom,
by wyrosnąć na dobrego człowieka
I wzorowego Polaka.”

Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny przygotowany wspólnie z wychowawcami (p.M.Gołaszewską, p. I.Kazimierczak i p.J. Witoską). Nad oprawą muzyczną czuwała p. A.Stencka. Młodzi artyści zebrali mnóstwo braw.
Pierwszoklasistów spotkała miła niespodzianka. Uczniowie z klasy IIIc przygotowali plakat zachęcający ich do uczęszczania do naszej szkoły.
Na zakończenie delegacja uczniów klas I zapaliła znicz pod tablicą pamiątkową. W czasie przerw wartę honorową przy tablicy pełniły zuchy. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości na uczniów klas I czekał słodki poczęstunek i pamiątkowe dyplomy.

Dzień Patrona Szkoły to piękna tradycja, którą warto pielęgnować przez następne lata.BIP
Wydarzenia
3,4,5.12, wt-czw
Próbne egzaminy ośmioklasisty

10.12, wt., 17:30-19:00
Dzień Otwarty klasy 0-3

11.12, śr., 17:30 - 19:00
Dzień Otwarty klasy 4-8
Rekrutacja 2019/20
 Rekrutacja do klas
  0 i 1 - informacja

 Terminy rekrutacji
 — zarządzenie

 Wniosek o przyjęcie
 do oddziału
 przedszkolnego

 Wzór zgłoszenia do
 klasy 1

 Wzór wniosku o
 przyjęcie do klasy 1

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 UKS Jaguar
 Wydarzenia UKS Jaguar
 Klub Szachowy Hetman
Wagarowicz
 Marzec, kwiecień 2019
 Grudzień, styczeń
2018 - 2019

 Październik, listopad 2018
 Archiwum
Cheerleaderki
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe


6412596 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: