Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
Klimaty jak z Chełmońskiego
Aktualności
Klimaty jak z Chełmońskiego


Zachęcamy uczniów do udziału w Konkursie Recytatorskim im. Jarosława Iwaszkiewicza organizowanym przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego.

Regulamin XIV Edycji


Klimaty jak z Chełmońskiego

Konkurs recytatorski ma charakter artystyczno-metodyczny. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania literaturą, podniesienie poziomu jej interpretacji i recytacji, ośmielenie uczestników do publicznego występowania.

 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących oraz wszelkiego typu szkół ponadgimnazjalnych w trzech kategoriach wiekowych.
 2. Przebieg konkursu – założenia organizacyjne. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:
  • etap I – eliminacje szkolne, których laureaci (I, II i III miejsca w każdej kategorii) wezmą udział w finale; eliminacje szkolne odbędą się dnia 28 marca 2014r. na 6. i 7. godz. lek.
  • etap II – (20–21 maja od godz. 10.00) przesłuchania finałowe odbywające się w Muzeum w Stawisku zgodnie z podanym przez organizatorów harmonogramem;
  • zakończenie konkursu (23 maja, godz. 11.00)
  • ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie nagród, popis laureatów i program artystyczny.
 3. Warunki uczestnictwa: – przygotowanie przez uczestników do recytacji jednego utworu poetyckiego, fragmentu prozy lub tekstu dramatycznego o treści nawiązującej do hasła konkursu, którego wykonanie zajmie nie więcej niż 5 minut;
 4. Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:
  • dobór repertuaru zgodny z tematem edycji i możliwościami uczestnika;
  • rozumienie tekstu wyrażone interpretacją utworów;
  • kultura mowy;
  • artyzm wykonania.
Nagrodą dla 10 najpiękniej recytujących osób będzie też udział w warsztatach recytatorskich
„Jak mówić wiersze”:
Termin warsztatów: 8 kwietnia
Miejsce: Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów Stawisko – Podkowa Leśna
Prowadzący: Grzegorz Damięcki, Maria Ciunelis

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Oferujemy też pomoc przy doborze repertuaru.
K. Traczyk
A. Pastuszek
BIP
Facebook
Wydarzenia
24.03, wtorek, 18:00
Zebrania z Rodzicami klas 0-3

25.03, środa, 17:30
Zebrania z Rodzicami klas 4-8

25.03, 18:30 - 20:00
Dzień Otwarty klas 4-8
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
6683774 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: