Szkola Podstawowa
   Strona głównaLinkiGaleriaKontaktSzukajMapa dojazdu
Logo Szkoły
Nasza szkoła
 Aktualności
 Nasz patron
 Historia szkoły
 Dyrekcja
 Kadra pedagogiczna
 Pedagog
 Psycholog
 Logopeda
 Pielęgniarka
 Integracja sensoryczna
 Biblioteka
 Świetlica
 Zajęcia pozalekcyjne
 Plan lekcji
Dokumenty szkolne
 Statut
 Program Rozwoju
 Program wychowawczo-
 profilaktyczny

 Polityka ochrony
 dziecka

 Procedury
 Regulaminy
 Stypendia motywacyjne
 Wyniki sprawdzianu
 w klasach VIII

 Bezpłatne podręczniki
 Wykaz podręczników
 na rok 2019/20

 Obiekty sportowe
 Terminarz 2019/20
W szkole
 Samorząd Uczniowski
 Szkolny Klub
 Wolontariatu

 Podpatrzone w szkole
 Konkursy i olimpiady
 Sport
mLegitymacja
 Informacje ogólne
 Instrukcja instalacji
 mLegitymacji

Mobilna klasa 0-3
 Informacje ogólne
 Oddział przedszkolny
 Mobilna świetlica
 Klasy 1 - 3
Mobilna klasa 4-8
 Informacje ogólne
 Język polski
 Język angielski
 Język niemiecki
 Język hiszpański
 Matematyka
 Historia
 Fizyka
 Biologia
 Przyroda
 Geografia
 Plastyka
 Wiedza
 o społeczeństwie

 Etyka
 Edukacja prozdrowotna
 i w-f

 Doradztwo zawodowe
 Pomoc psychologiczno
 - pedagogiczna
Lekcje online
 Regulamin lekcji
 online

 Plan lekcji
 online od 04.05

Mobilna klasa -
 egzamin ośmioklasisty
 Informacje ogólne
 Informatory egzam.
 i podstawa programowa

 Arkusze egzaminacyjne
 Harmonogram
 egzaminu ósmoklasisty

 Wytyczne do
 egzaminu ósmoklasisty

Mobilna klasa -
 warunki oceniania
 Wewnątrzszkolne
 ocenianie zdalne

 Konsultacje
 merytoryczne
 na odległość

 Szczegółowe warunki
 weryfikowania wiedzy,
 informowania o
 postępach oraz
 otrzymanych ocenach

 Szczegółowe warunki
 oceniania wynikające
 ze specyfiki nauczania
 na odległość

 Chemia, biologia,
 przyroda, geografia

 Edukacja
 wczesnoszkolna

 Język angielski
 Matematyka
 Muzyka, plastyka,
 technika

 Język niemiecki,
 hiszpański

 Religia kl. 1-3
 Wychowanie fizyczne
 Religia
Druki do pobrania
 Karta kolonii
 Podanie o duplikat
 legitymacji

 Karta zgłoszenia
 dziecka do świetlicy

Dziennik
 Dziennik elektroniczny
Ogłoszenia
 Regulamin dowozu
 uczniów

 Rozkład jazdy autobusu
Obiady
 Menu (02.03 — 08.03)
 Opłaty X - XII
 Regulamin i oferta
 cenowa

 Umowa - korzystanie
 z obiadów

 Kontakt
1% podatku
 Przekaż 1% podatku
Rada Rodziców
 Prezydium RR
 Regulamin RR
 Protokoły zebrań RR
 Składka na RR
 Konto Rady Rodziców
 Archiwum
Programy w oddz.
  przedszkolnych
 Witamy

Witamy na stronie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Michałowicach


Gmina Michałowice leży w powiecie pruszkowskim.
Graniczy m.in. z Warszawą, Piastowem i Raszynem.
16 października 2006r. szkoła przyjęła imię Jana Pawła II i wstąpiła do Rodziny Szkół noszących Jego imię.
22 października 2008r. otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Uczącej Się.
24 sierpnia 2015 r. uzyskaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie
27 listopada 2019 r. otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Praca oddziałów przedszkolnych w okresie wakacyjnym
Informujemy, że w okresie wakacyjnym oddziały przedszkolne będą pracowały od 1.07.2020r. – 31.07.2020r.

Podczas wakacji w przedszkolu będą obowiązywały procedury bezpieczeństwa określone w Zarządzeniu nr 10 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374,567). Liczba dzieci w grupie do 12.

Wnioski o udział dziecka w zajęciach w okresie wakacyjnym prosimy składać w terminie 29.05 – 10.06.2020 r. wyłącznie na adres sekretariat@spmichalowice.pl
Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego należy wypełnić i przesłać na adres sekretariat@spmichalowice.pl przed pierwszym dniem pobytu dziecka w przedszkolu.

Pliki do pobrania:

Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Michałowicach
Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące od dnia 13.05.2020r.
Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 1-3
W związku z rozporządzeniem MEN, GIS oraz MZ informujemy, że jesteśmy na etapie organizacji zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w klasach 1-3 oraz przygotowujemy się do realizacji innych wytycznych, w tym organizacji konsultacji dla uczniów klas ósmych.
Zachęcamy do zapoznania się z pismem Wójt Gminy Michałowice Pani Małgorzaty Pacheckiej oraz wytycznymi GIS, MEN i MZ dla szkół. Szczegóły podamy w dzienniku elektronicznym Librus.
Dyrekcja Szkoły

Pismo do rodziców Wójt Gminy Michałowice
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki od 25 maja 2020 r.
Wytyczne GIS, MEN i MZ dla szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna

Wniosek o zapewnienie przez szkołę opieki dla ucznia klasy 1-3 od 25 maja 2020 roku wraz z oświadczeniem rodziców/ opiekunów oraz deklaracją woli korzystania z obiadów przez ucznia w formie cateringu należy złożyć do dnia 21 maja 2020 roku (do czwartku) w następujący sposób:
1. mailowo: sekretariat@spmichalowice.pl ( do końca dnia)
lub
2. w formie papierowej:
a) do skrzynki zamieszonej przy wejściu do szkoły od ulicy Raszyńskiej ( do końca dnia)
lub
b) w sekretariacie ( w godzinach 9:00 - 13.00)

Wniosek/ oświadczenie/ deklaracja są do pobrania:
1.w plikach poniżej:
2.w szkole w wejściu od ulicy Raszyńskiej ( do wypełnienia na miejscu)

Szczegóły / wszelkie pytania wyjaśniamy poprzez korespondencję w dzienniku elektronicznym Librus.
Dyrekcja Szkoły

Wniosek o zapewnienie opieki dla ucznia kl. I-III od 25.05.2020 r.
Wniosek o zapewnienie opieki dla ucznia kl. I-III od 25.05.2020 r.
Deklaracja korzystania z obiadu dostarczanego przez firmę cateringową „Czaplar”
[brak tematu]

Sleeveface, czyli ubierz się w książkę by Slidely Slideshow

100 urodziny naszego patrona Jana Pawła II
Dziś 18 maja świętujemy wyjątkową rocznicę - 100 urodziny naszego wspaniałego patrona Jana Pawła II, świętego Kościoła Katolickiego i wybitnego Polaka!
Informacje dotyczące otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 13 maja 2020

Pismo Pani Wójt Gminy Michałowice w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od 13 maja 2020 r.
Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w sprawie procedur bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujących od dnia 13.05.2020r.
Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki obowiązujące od dnia 13.05.2020r.
Deklaracja na obiady / catering


W załącznikach przekazujemy: wniosek o zapewnienie opieki dzieciom z oddziałów przedszkolnych oraz stosowne oświadczenie rodziców. Dokumenty w wersji elektronicznej składają Państwo do 11 maja na adres: sekretariat@spmichalowice.pl.

Wniosek o zapewnienie opieki od 13.05.2020r.
Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa epidemicznego
Dzień Niezapominajki
Dzień Niezapominajki obchodzimy od kilkunastu lat 15 maja.
W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony.
Podziel się pozytywną energią
Julia Stachurska 1A
Szkoła w Radowie Małym
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją, która powstała po wizycie studyjnej naszych nauczycieli oraz dyrekcji w Szkole Podstawowej Radowie Małym, która odbyła się na zaproszenie dyrektor tej placówki pani Ewy Radanowicz.
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11/2020 z dnia 12.05.2020r.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11/2020 z dnia 12.05.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska szkolnego

Wyczyny naszych Uczniów podczas kwarantanny
Graffiti uczniów klas VII
Nazwa street art obejmuje ogół sztuki powstającej w przestrzeni publicznej.
Terminem graffiti nazywamy często tekstowe formy street artu, wykorzystywany jest też często w mediach, do nazywania aktów wandalizmów wykonywanych sprayem, które ze sztuką nie mają wiele wspólnego.
Surrealistyczny sen uczniów klas VI
Surrealizm to kierunek w sztuce powstały w 1924 roku we Francji.
Obrazy surrealistów pokazują wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, burzące logiczny porządek rzeczywistości. Duże znaczenie miał dla artystów także element zaskoczenia, absurdu i nonsensu.
Ekspresjonizm, wizualizacja uczuć według uczniów klas VI
Styl w malarstwie, który poznali uczniowie klas szóstych to ekspresjonizm.
Inspiracją do stworzenia pracy było znane dzieło - Krzyk (norw. Skrik) - obraz ekspresjonistyczny namalowany w 1893 r. przez norweskiego artystę Edvarda Muncha.
Strona 1 z 190 1 2 3 4 > >>
BIP
Facebook
Rekrutacja 2020/21
 - klasa 1
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Zgłoszenie - klasa 1
 obwód

 Wniosek - klasa 1
 Wyniki postępowania
 rekrutacyjnego

Rekrutacja 2020/21
 - klasa 0
 Zarządzenie Wójta
 Informacje ogólne
 Wniosek oddziały
 przedszkolne 0

 Oświadczenia rodziców
 Oświadczenie
 o zamieszkaniu

 Wyniki postępowania
 rekrutacyjnego

Szkoła Promująca
  Zdrowie
 Krajowy certyfikt
 Wyniki autoewaluacji
 2015

 Prezentacja działań 2015
 Jesteśmy SzPZ
 Sprawozdania z działań
 w latach 2015 - 2019

 Publiczna prezentacja osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie
 Działania w latach
 2015 - 2019

 Realizacja priorytetów
 Szkoły

 Szkoła Promująca
 Zdrowie

 Bezpieczeństwo dzieci
 na co dzień

 Świadomy rodzic
 prezentacja

 Bezpieczna przerwa
 prezentacja

 Działania szkoły
 prezentacja

 Wyniki autoewaluacji
 prezentacja

Nasze kluby
 Klub Szachowy Hetman
Cheerleaderki
Wagarowicz
 Luty, marzec 2020
 Grudzień 2019
 Marzec, kwiecień 2019
 Archiwum
Certyfikaty
Certyfikaty
Programy unijne i
  rządowe
7071415 Unikalnych wizyt

Powered by v6.01.8 © 2003-2005 | Sublime by: | Projekt i wykonanie: